За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Пожелаваме успешно включване на пазара на труда на родителите, преминали обученията по проекта

30 септември 2020

Проект “Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа” приключи.

В рамките на една година, работихме за подпомагане и активно социално включване в пазара на труда на 20 семейства/родители на деца със специални нужди чрез предоставяне на мотивационна и психологическа подкрепа, съобразно индивидуалните потребности, обучения за придобиване на ключови компетентности, както и предоставянето на занимания за техните деца.

Обученията и тренингите провеждахме, както на място в Карин дом, така и онлайн. Последната среща на родителите беше в мултисензорната ни градина, където заедно с децата отбелязахме началото на есента и плодородието сред плодовете в градината и зрелите зеленчуци, за които се грижеха децата и екипа на Карин дом.

Пожелаваме успешно включване на пазара на труда на родителите, преминали обученията по проекта!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни