За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Отзиви от практическо обучение на колеги в Англия

6 януари 2014

В предколедните дни на 2013 трима специалисти от Карин дом проведоха практическо обучение в Spring Common School, Англия. Едноседмичната практика беше част от проект за мобилност, финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси. Посещението беше много ползотворно за колегите, с оглед на работата им като терапевти и обучители към  фондация Карин дом. Програмата беше добре организирана и богата, насочена индивидуално към професионалните интереси на всеки от участниците.

Сред наблюдаваните дейности бяха сензорните истории и приказки; музикално взаимодействие в сензорна зала; общуване чрез жестове и картинки;  индивидуални сесии с деца с нарушения от аутистичния спектър по метода ТЕАCCH; индивидуална и групова работа с деца с множество увреждания. Акцент в обратната връзка на участниците беше и организирането на средата на кътове с различно предназначение – кът за провеждане на сутрешния поздрав,за групова работа, за писане, за отдих, както и редуването на дейностите в дневния режим.

Тези модели и правилното им прилагане в нашата практика ще допринесат за ефективността на терапиите и за  по-добри резултати в постигането на индивидуалните цели и задачи. Те са приложими и при работата с деца с множество увреждания, което е много важно. Смисълът от такъв вид мобилност е обмяната на опит, усвояването на нови методи и подходи на работа, възникване на нови идеи, с цел по-добри резултати в работата с децата и разпространение на добри практики сред специалистите в България чрез обученията, които Карин дом предоставя.

Такъв вид мобилност е ценен за всеки един терапевт и специалист. Чувството да отидеш в една развита страна и да видиш, че работиш също толкова добре и професионално, колкото колегите ти, е много стимулиращо и вдъхновяващо да се учиш и развиваш и за в бъдеще.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни