За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Среща на представител на Отворено общество, Лондон с родители и родителски организации

20 май 2019

Темата на срещата, състояла се в Карин дом на 16 май, беше ранно детско развитие, овластяване на родителите и родителско застъпничество. Г-н Нурбек Телешалиев, който отговаря за Програма Ранно детско развитие в Отворено общество, Лондон се срещна с част от екипа на Карин дом, за да поговорим за родителското застъпничество и родителската активност, за развитието на система за ранна детска интервенция в страната и ролята на Карин дом в този процес. Обсъдиха се и нови възможности за развитие и сътрудничество. Г-н Телешалиев отново не пропусна да подчертае, че Карин дом има една от най-добрите практики по Ранна детска интервенция, които Отворено общество е подкрепяло.

Срещата продължи с представители на родителски организации, които споделиха трудностите и предизвикателствата в грижите за дете със специални потребности, начините, по които подкрепят родителите, както и за нуждата от реформи в социалната сфера и повече обучения за специалисти, възпитатели и родители. Подчертаха значимостта на ранната интервенция и нейната ключова важност за развитието на детето. На срещата присъстваха и родители, които алармираха за необходимостта от повече подкрепа от страна на държава и институции и че трябва да се обръща повече внимание и на родителите, а не фокусът да пада единствено и само върху децата като отделна и самостоятелна единица.

Засегна се и темата за възприятията на обществото, как то гледа на родителството и че е важно да се разбере, че отглеждането на дете с увреждане не е само проблем на родителите – за него трябва да се полагат отговорност институции, държавата и гражданските организации. Общото мнение, което се сподели на срещата е, че реформата може да се случва с общи усилия и приемане на проблема от всички отговорни страни. Дадоха се конкретни предложения, като едно от тях беше за изграждане на партньорство между родителски организации и родилните отделения.

По-късно през деня нашият гост посети и Общностен център за деца и семейства във Варна. Там той имаше възможност да научи повече за услугите, предоставяни от Центъра, открит през 2015 по проект „Социално включване“ на Министерство на труда и социалната политика, който е един от 60-те такива центъра в цялата страна. Една от предоставяните услуги е Център за ранна интервенция на уврежданията, където се работи с малки деца както на терен, така и чрез индивидуални и групови занимания в Центъра. Проследява се здравословното състояние и развитието на децата, а родителите се подкрепят чрез фамилно консултиране.

Вярваме, че доброто ни партньорство ще продължи и за в бъдеще с проекти и дейности, насочени към развитието на ранна детска интервенция и подкрепа за семействата.

Снимка: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни