За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Дни на отворени врати по проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“

30 юни 2021

На 22 и 23 юли Карин дом ще отвори вратите си
за представители на 12 детски градини от област Бургас.

Обучителен център Карин дом провежда цикъл от обучения, свързани с изграждането на приобщаваща среда за всички деца, партньорство с родителите и подпомагане на прехода ясли-детски градини-училище.

Целта на посещението е представители на детски градини – директори и учители да се запознаят със средата, практиките ни и ключови моменти за приобщаване. Това ще даде възможност за изграждане на по-добра връзка с екипите и по-успешно и устойчиво сътрудничество в дългосрочен план, а те ще си вземат идеи, които да приложат в своите класни стаи.

Дни на отворени врати спомагат за развитие на партньорства и междусекторно сътрудничество, което е една и от основните цели на проекта.

Дни на отворени врати ще се проведат в изпълнение на проекта „Трансфер на практики“, който се финансира от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни