За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ден на отворени врати за партньори на 4-ти декември 2015

30 ноември 2015

На 4-ти декември 2015година в Карин дом ще се проведе
Ден на отворени врати за партньори
Темата на дискусията е:
„Ранна подготовка и превенция на отпадане от образователната система на деца в риск“

Програма

Цел: Споделяне на добри практики от местни организации и извеждане на препоръки към институции и доставчици на услуги за координация на образователната подкрепа за деца в риск.
Дата: 4.12.2015г. (петък) от 10.00 – 13:00ч.
Място на провеждане: конферентна зала на Фондация „Карин дом“
10.00 – 10.20 Откриване и представяне на целите на събитието – Гергана Енчева, Регионален координатор НМД

І панел:  Приобщаваща общообразователна система – среда, нагласи и подкрепа

10.20 – 10.30 Прием в детски градини, достъпна среда, роля на асистентите – опитът на Сдружение „Спина Бифида и хидроцефалия”
10.30 – 10.40 Подготовка и адаптация на деца със специални нужди в детски ясли и градини – опитът на Фондация „Карин дом“
10.40 – 10.50 Деца с дислексия – проблеми и предизвикателства – опитът на Асоциация на родителите на деца с дислексия
10.50 – 11.20 Дискусия
11.20 – 11.40 Кафе-пауза

ІІ панел: Ранна подкрепа на деца от уязвими групи за приобщаване в образователната система

11.40 – 11.50 План за интеграция на Община Варна – възможности и препоръки – Галя Димитрова
11.50 – 12.00 Нуждата от ранна подкрепа – работа на терен, достъп до образование и социални услуги – Нели Кирякова, Сдружение „Евроинтеграция“
12.00 – 12.30 Дискусия
12.30 – 13.00 Извеждане на препоръки за координация между услуги и местна власт и за подобряване на достъпа до образование на деца в риск
Закриване на срещата

На срещата са поканени представители на: РИО-Варна, Ресурсен център – Варна, детски ясли, градини и училища, Община Варна, ОЗД – Варна, социални услуги, здравни медиатори, НПО и родители.

Събитието се съфинансира по проект на Фондация „Карин дом“:  “Развитие на капацитета на Карин дом за организационна и финансова устойчивост”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg

eegrants

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни