За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом проведе обучения на специалистите от Помощно училище „Васил Друмев“, Шумен

25 юли 2016

Обучителният екип на Карин дом проведе обучения на учителите от ПУ Шумен (на 4-ти юли на място в училището и на 20-ти юли в Карин дом). Водещи на обученията: Звезделина Атанасова (директор на Центъра за професионално обучение и методист на Центъра за рехабилитация в Карин дом), Андреас Андреу (Кинезитерапевт),Жечка Иванова (Монтесори педагог) и Виргиния Милкова (Детски психолог), направиха оценка на училищната среда и нуждите от промени в нея, както и необходимостта от допълнителни обучения на учителите. Екипът ни сподели своя дългогодишен опит и даде препоръки относно:

  • Прилагане на  различни методи и подходи на работа с деца със специални нужди,  стратегии за работа в екип, както и нуждите от обучение на учителите.
  • Варианти за промяна на подкрепящата среда в училището и предложи конкретни решения за нейното структуриране.
  • Ролята и мястото на специалистите– логопед, психолог, рехабилитатор/кинезитерапевт,  за подкрепата на децата със специални образователни потребности, както и екипната работа между различните специалисти.
  • Прилагането на Монтесори методите при работа с децата със специални потребности. Ефективното използване на специализираните материали и как да се адаптира учебната среда, за да се постигне по-добро усвояване на учебния материал.
  • Планиране на обучения за учителите в рамките на календарната година.

Съвместно с ръководството на училището, беше разгледана материалната база и направена оценка на наличните ресурси. Проведоха се разговори с учителите за възможностите за промяна и подготовка на средата преди началото на учебната година.

Радостно е, че в България започва постепенното осъвременяване и адаптиране на училищната среда спрямо специфичните потребности на децата. Все още обаче училищата не са достатъчно приспособени за работа с деца с тежки състояния, което затруднява включването им в образователната система.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни