За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обучи специалистите и подкрепи реализирането на новия Център за образователна подкрепа за деца със СОП, гр. Плевен

25 юли 2016

ПУ „П. Р. Славейков“- гр. Плевен е едно от избраните училища от Министерство на образованието и науката, което да бъде трансформирано в Център за образователна подкрепа за деца със специални образователни потребности от тази есен.

Според промените в Закона за предучилищното и училищното образование, децата със специални образователни потребности ще учат в общообразователните училища, а в Центъра ще получават терапевтична и образователна подкрепа. Също така в тези центрове образование ще получават децата, за които специалистите преценят, че не могат да се обучават в масово училище.

По покана на директора на училището г-н Милен Наков, обучителният ни екип: Звезделина Атанасова (директор на Центъра за професионално обучение и методист на Центъра за рехабилитация в Карин дом), Андреас Андреу (кинезитерапевт), Жечка Иванова (Монтесори педагог) и Виргиния Милкова (детски психолог), проведоха „Въвеждащо“ (6-8 юни) и „Надграждащо“ (3-15 юли) обучения.

В рамките на 3 дни те споделиха опита на Карин дом, обучиха 19 специалиста от училището за практическо приложение на нови подходи за работа в Монтесори среда, структуриране и визуализация на подкрепящата среда като цяло.

Проведоха се дискусии относно различните приложими методи и подходи за работа с деца,  практически демонстрации на терапевтични сесии с деца, консултации със семейства, както и разработване на набор от материали за структуриране на средата, въвеждане в работата на Монтесори метода.

В това училище към момента протичат ремонтни и подготвителни дейности, съобразени с препоръките на специалистите от Карин дом. Бяха направени препоръки за закупуване на конкретни Монтесори материали с образователни цели, визуални табла, работни места, обособени според дефицита и състоянието на всяко дете, зала за физиотерапия, т. нар. „мека стая“, арт- ателие, сензорна стая, логопедичен кабинет и др.

Надяваме се, че съвместното ни партньорството ще продължи и скоро ще можем да видим ползите за образованието на децата.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни