За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на екип в Черна Гора

Обучение на професионален екип за разкриване на първия Дневен център за деца с увреждания в град Биело Поле, Черна гора.

Оценка на нуждите на място и провеждане на два обучителни модула в Биело Поле и в Карин Дом.

Период на изпълнение

юни 2004 - ноември 2004