За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на ДЦДУ гр. Свищов – Комуникация с деца със специални нужди

30 юли 2013

На 17 юли специалистите от Дневен център за деца с увреждания – гр. Свищов преминаха тридневно обучение на тема: „Комуникация с деца със специални нужди“.

Много често децата със специални потребности нямат развита реч или  функционална система за общуване. Те използват различни начини, за да привлекат вниманието на възрастните, които не винаги се разбират и това прави децата автоагресивни или агресивни спрямо другите, а понякога се затварят в себе си и игноритрат всеки опит за контакт.

Специалистите от Фондация „Карин Дом“ обучават децата със специални нужди да използват алтернативни методи за комуникация, които улесняват взаимодействието им с възрастни и деца.

Екипът на Дневния център в гр. Свищов имаше възможност да наблюдава индивидуални и групови сесии с деца в Карин дом и да се запознае с иновативни методи за комуникация при  деца с нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на вниманието, умствена изостаналост и множество увреждания. Специалистите от Свищов бяха впечатлени от организацията и провеждането на комуникативните групи, от начина на използване на комуникатори, символи и жестове, както и от комуникацията чрез докосване на фона на музика.

Ето какво сподели един от обучаемите в края на курса:

Подкрепата на теоретичното представяне с много снимки и видеоклипове дава голяма яснота. Моментите за дискусии са много полезни и помагат при въвеждане на новите практики или при доразвиване на съществуващите.

Благодарим на професионалистите от Карин дом, че са готови да споделят своя опит !

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни