За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на асистенти за деца със специални нужди

Формиране на мотивация и позитивна нагласа у социалните асистенти; запознаване със специфичните характеристики на деца със специални нужди; обучение за изграждане на практически умения за посрещане на тези нужди.

Период на изпълнение

2003 - 2004