За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение: „Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП – знание за позата, позициониране и асистиране на децата.“

4 февруари 2019

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на двудневно обучение, организирано от Карин дом на тема: „Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП – знание за позата, позициониране и асистиране на децата.“ Дати на провеждане: 20-21 февруари 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа в Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”.

Програмата е одобрена със заповед № РД09-423 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката.
Обучението е с продължителност 16 часа (присъствени) и носи 1 кредит. 

Обучението е подходящо за: педагози и терапевти – учители, кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, ерготерапевти, психолози, лични, социални асистенти, родители. Предназначено е за всички, които работят с деца със специални потребности и искат да научат повече за двигателното развитие на децата със СОП.

Програмата съдържа теми за двигателното развитие, детска церебрална парализа, знание за позата и позициониране по време на игра, сън, почивка, учене и други моменти от ежедневието на децата с двигателни нарушения. По-важните акценти в терапията на децата с двигателни затруднения са свързани с правилно позициониране, смяна на позата, модели на движение. Гимнастиката протича по предварително подготвена програма, съобразена с възможностите и състоянията на децата, която включва подготвителна, основна и заключителна част.

Целта е чрез физически упражнения, под формата на игра, децата да развиват двигателните си възможности и умения, да работят в група. Групите за гимнастика целят също и по-лесно включване и адаптация на децата в часовете по физическо възпитание и спорт в детски градини и училища. Очаква се тази активност да подобри тяхната комуникация и общуване със съучениците, както и концентрацията, което допринася и за подобряване на уменията за учене. Важно е децата да бъдат активни и да се включват във всички дейности от ежедневието в детската градина и училище, според техните възможности, развивайки собствения потенциал.

Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Андреас Андреу, Звезделина Атанасова

Начин на завършване: Тест и Удостоверение за преминатото обучение

Методите, които ще се използват по време на обучението, са основани на:

• Диалог, дискусия
• Рефлексивно учене, емпатия, уважение към различието в мненията
• Практически занимания
• Анализиране на видео
• Учене, основано на случаи, представени от участниците
• Обмен /консултиране между участниците
• Обратна връзка
• Лекционна част

Такса за участие: 96 лв. Краен срок за плащане и записване: 18.02.2019г.

Записването става след заплащане на таксата.Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Експресбанк АД
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG75TTBB94001528452286
BIC: TTBBBG22
  • В основание за плащане, моля посочете: Обучение 20-21 февруари, име на участника (или име на организацията при повече участници)
  • Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл: astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Можете да направите своята Регистрация ТУК! При регистрация, моля посочете референтния номер и датата на платежното нареждане. Място за участие се запазва след заплащане на таксата.

За контакти:
Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Звезделина Атанасова – Директор Обучителен център
Телефон: 0878 366 408, е-mail: zatanasova@karindom.org

 

Снимка: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни