За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение: Характеристики на Аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи. 15-17 май

20 април 2015

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви поканим на СДО (следдипломно обучение) курс – организиран съвместно от Медицински университет-Варна и фондация „Карин дом“ на тема:

Характеристики на Аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст

Курсът ще се проведе от 15 до 17 май 2015г. в сградата на РЗИ (Регионална здравна инспекция), ул. „Брегалница“ 3, стая 403.

Той е предназначен за логопеди, психолози, специални педагози, рехабилитатори, кинезитерапевти, педагози, социални работници, медицински сестри, педиатри, общопрактикуващи лекари.

Лектори в курса ще бъдат д-р М. Топалова – детски психиатър, д-р Пл. Димитров-невролог, С. Еюбова – клиничен психолог, доц. д-р Р. Панчева – педиатър, доц. д-р Миглена Георгиева – детски гастроентеролог, специалистите от фондация „Карин дом“: Звезделина Атанасова – специален педагог и логопед, Директор Професионално обучение, Стефка Цветанова – психолог, обучител, Андреас Андреу – кинезитерапевт, обучител.

За записване:

Желаещите биха могли да подадат заявление и необходимите за това документи – копие на диплома за образование отговарящо на описаните професионални направления изброени по-горе, копие на диплома за висше образование и платежно бордеро от заплатената такса от 120лв. до 08.05.2015г.:

  • лично в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ на ул. Марин Дринов №55 – отдел Следдипломно обучение стая 206 или
  • на следния e-mail: dilyana.dimitrova@mu-varna.bg

Заявлението можете да изтеглите и разпечатате от ТУК

За заплащане на таксите:
БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА
Банка ДСК ЕАД,
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Организатор на курса:
Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.
Имейл: rouzha.pancheva@gmail.com

За повече информация:
Магдалена Цонева, Фондация „Карин дом“,
тел. 052 302 517, 0878 750 269
Имейл: mtsoneva@karindom.org

Диляна Димитрова, СДО обучение, МУ-Варна
Тел. 052 677 017
Имейл: dilyana.dimitrova@mu-varna.bg

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни