За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом проведе обучение на екипа на Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Добрич по покана на Фондация Лумос

25 юли 2016

Нa 18-ти и 19-ти юли проведохме поредното практическо обучение на екипа на ЦНСТ 1, гр. Добрич по покана и със съдействието на Фондация Лумос, чиито специалисти участваха и съдействаха активно на обученията.

Специалистите от обучителния екип на Карин дом –  Звезделина Атанасова (директор на Центъра за професионално обучение и методист на Центъра за рехабилитация в Карин дом) и Андреас Андреу (Кинезитерапевт), направиха терапевтични сесии с всички деца, настанени в центъра, които са с комплексни и интензивни нужди от подкрепа. Персоналът на центъра беше обучен как да позиционира правилно децата при хранене, игра и сън, както и да използва наличните помощни средства. Изработени им бяха специфични материали за игри и занимания, с които децата да могат да играят сами или с минимална помощ. Беше показано как децата могат да общуват помежду си и играят паралелно.

В резултат на промяната в позиционирането и игровите занимания, децата станаха по-активни и показаха най-хубавите си усмивки. Предстоят ни следващи срещи с персонала на центъра, който има силната лична мотивация и желание за подобряване на грижата за децата.

Препоръката, която сме отправяли нееднократно към Министерството на труда и социалната политика е, че за тези центрове от семеен тип, където са настанени предимно деца в много тежко състояние, е жизнено необходимо да разполагат с физиотерапевт, за да се подобри качеството на живот на децата.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни