За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение: „Характеристики на Аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст“

15 януари 2018

Уважаеми колеги,
Бихме искали да Ви поканим на тридневно следдипломно обучение, организирано съвместно от Медицински университет- Варна и Фондация „Карин дом“ на тема: „Характеристики на Аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст“.

Дата на провеждане на курса – от 07.02.2018г. до 09.02.2018г. 

За кого е предназначен: за логопеди, психолози, специални педагози, рехабилитатори, кинезитерапевти, педагози, социални работници, медицински сестри, педиатри, общопрактикуващи лекари.

Лектори в курса ще бъдат: доц. д-р Миглена Георгиева – детски гастроентеролог, доц. д-р Р. Панчева – педиатър, специалист по хранене и диететика, д-р Пламен Димитров, д.м.-невролог, ас.Силвия Николова, д.м. социална медицина , д-р М. Топалова – детски психиатър, д-р Димитрова-психиатър, С. Еюбова-клиничен психолог,  специалистите от фондация „Карин дом“ – Звезделина Атанасова, Николета Йончева, Андреас Андреу, Надя Малчева (логопед) и Стефка Цветанова.

Желаещите могат да подадат заявление (изтеглете оттук Обучение Аутизъм Заявление) и небходимите за това документи – копие на диплома за образование, отговарящо на описаните по-горе професионални направления и платежно бордеро за заплатената такса от 120лв. до 31.01.2018г.:

• лично в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ на ул. Марин Дринов №55 – отдел Следдипломно обучение стая 206 или на следния e-mail: neli@mu-varna.bg

ПРОГРАМА СДО Аутизъм Февруари 2018

За заплащане на таксите:
БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА
Банка ДСК ЕАД,
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Организатор на курса:
Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.
E- mail: rouzha.pancheva@gmail.com

За повече информация:
Магдалена Цонева, Фондация „Карин дом“,
тел. 052 302 517
Е-mail: mtsoneva@karindom.org

Нели Зафироска, Експерт СДО, МУ-Варна
Тел. 052 677 017
E-mail: neli @mu-varna.bg

 

Снимка: http://www.covd.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни