За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение на тема: „Акценти при обучението на деца със специални нужди“

13 февруари 2018

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо двудневно обучение на тема: „Акценти при обучението на деца със специални нужди“. Програмата е одобрена със заповед № РД09-428 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката. Обучението е с продължителност 16 часа и носи 1 кредит.

Дата на провеждане: 15-16 март 2018г. от 9.00 до 17.00 часа

Място на провеждане: Карин дом, гр.Варна, местност “Свети Никола”.

Обучението е подходящо за: учители от детски градини и училища начален курс, както и други специалисти в сферата на образованието ( логопеди, психолози ).

Много учители, които работят с ученици със специални образователни потребности в масовото училище, често се чувстват неподготвени поради липсата на специализирана подготовка. В класа се образуват различни нива между учениците и неравномерно разпределение на време и внимание от страна на учителя. Това затруднява овладяването на групата и образователния процес. Няма универсални подходи, които работят за всички, тъй като всеки ученик има уникални потребности, но има някои правила, които са от полза за създаване на благоприятна учебна среда за всички.

Програмата се състои от теоретична и практическа част с превес на практиката. Обръща се внимание на някои маркери за патология, разглеждат се най-често срещаните диагнози и състояния в детските градини и училища и особеностите на учене при деца с различни диагнози (Аутизъм, ХАДВ, Умствена изостаналост, Синдром на Даун, ДЦП и др.) Дискутират се възможности за използване на приложими терапевтични методи и подходи за работа с деца със специални потребности в детската градина или училище. Обръща се внимание на адаптиране на средата, подбора и прилагането на помощни средства за подкрепа. Генерират се идеи за изготвяне на специфични дидактични материали, подпомагащи ученето.

Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Звезделина Атанасова, Николета Йончева, Андреас Андреу.

Начин на завършване: Тест и Удостоверение за преминатото обучение.

Програма на обучението

Такса за участие: 66лв. Краен срок за записване и плащане на таксата: 9 март 2018 г. Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

SG Експресбанк

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG 94 TTBB 9400 1506 0684 18

Титуляр на банковата сметка: Фондация „Карин дом“

Можете да направите своята Регистрация ТУК!  Място за участие се запазва след заплащане на таксата.

Повече информация за нашия обучителен екип, можете да намерите ТУК.

За запитвания: Магдалена Цонева,

тел. 052 302 517, моб. 0878 750 269,

email: mtsoneva@karindom.org

 

Снимка: ww.dailygenius.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни