За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Планираме 2 обучения и 10 уебинара по проект, подкрепен от Международен Женски клуб – София

11 септември 2019

Продължаваме работа по проект „Изграждане на капацитета и овластяване на родители на деца със специални потребности чрез въвеждане на иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека“

Ще се проведат 2 обучения и 10 работилници/уебинари, които ще бъдат както присъствени, така и онлайн.

Обученията са планирани да се случат на 13.09.2019 и 22.10.2019 в Карин дом като ще участват както родители, така и специалисти.

Датите за работилници и уебинари ще бъдат планирани и обявени на сайта на Карин дом. Обученията и работилниците ще води Мая Донева, сертифициран обучител.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни