За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом се включи в изследователски проект за връзката между хранене и развитие при деца с неврологични увреждания

23 юни 2023

На 15 юни Проф. Коен Хюсентруит – педиатър и гастроентеролог и Лют Скелп – логопед от Universitair Ziekenhuis Brussel посетиха Карин дом съвместно с колеги от Медицински университет Варна.

Проф. Хюсентруит и Лют Скелп, заедно с нашите колеги Николета Йончева, Анета Морфова и проф. д-р Ружа Панчева направиха обследване на 4 деца с различни затруднения, свързани с храненето. Екипът от Белгия демонстрира как се провеждат обследвания и даде насоки на семействата как да подобрят храненето на децата си, като предвиди проследяване на техните казуси. Проф. Хюсентруит е външен консултант по проекта NutriLect, в който Карин дом е партньор по покана на Медицински университет – Варна. Изследователската група на NutriLect работи за постигане на високи научни постижения в областта на неврогенезата, от една страна, и храненето и диетиката, от друга, като създава възможности и подкрепя изследователската дейност на своите членове.

В проекта нашето проучване ще включва 200 деца с церебрална парализа и аутизъм и 200 родители/настойници, които ще бъдат обследвани от лекари – специалисти в област хранене, както и от екип логопеди и психолози от Карин дом. Проф. Хюсентруит подкрепи проекта в много насоки, една от които е избора на протокол за работа. Основната цел на изследователския проект е да се проучи и моделира взаимовръзката между храненето в детска възраст, растежа и неврологичното развитие при деца с неврологични увреждания.

За пръв път в България ще имаме възможност да създадем една прекрасна пълна грижа за децата с хранителни проблеми и то позиционирана на едно място.

Има още много неща, свързани с този проект, които предстои да ви разкрием. С нетърпение очакваме през следващите месеци да започнат изследванията на първите малчугани, а техните семейства да получат спокойствие и грижа от екипа на Медицински университет и Карин дом.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни