За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Нови методи за работа с деца с аутизъм – Международна конференция по аутизъм 2014

5 юни 2014

Повече от 250 участници от България, Македония, Украйна и Холандия се включиха във втората Международна конференция по аутизъм на Карин дом. 

Чуждестранните лектори споделиха опита на Великобритания и САЩ  по темата и дадоха практически съвети на специалисти и родители, свързани с най-новите методи за работа с деца с аутизъм и стратегии за успешно функциониране в ежедневието. 

Официални гости на събитието бяха заместник-кмета на Община Варна – д-р Лидия Маринова, представители на Министерството на образованието и на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 

Новото в тазгодишното събитие беше възможността за българските специалисти  да представят своя опит в работата с деца с разстройство от аутистичния спектър. Университетски преподаватели, клинични психолози, лекари, кинезитерапевти и логопеди споделиха пред участниците в конференцията  изследвания и опит от своята практика в сферата на аутизма. 

Д-р Бистра Власакова, по чиято идея се ражда Международната конференция по аутизъм на Карин дом,  представи Виртуалния център по аутизъм към Бостънската детска болница, който е добра възможност за интегрирана система за работа с деца с разстройство от аутистичния спектър. Виртуалният център улеснява работата на специалистите, координира действията и  цялостния подход при работа с деца с аутизъм и дава информация на родителите.

Социалните истории предизвикаха голям интерес у аудиторията като нов вид инструменти за обучение на децата с разстройство от аутистичния спектър, които подобряват разбирането и общуването при  децата. Окюпейшънъл терапевтът Даян Максън описа социалните истории като начин, по който можем да подпомогнем детето с аутизъм да разбере нюансите на междуличностното общуване. Темите за диагностиката, медицинските интервенции  и ваксините също бяха дискутирани.

Ето какво споделиха някои от участниците в конференцията: 

„Най-ценното за мен беше практическата насоченост и съветите и стратегиите, които дадоха лекторите и които мога да използвам в своята работа.“

„Имах възможност да  сравня себе си с онова, което се прави в същата област в други държави по тази толкова актуална проблематика.“

„Фондация „Карин дом “ е пример за отлична работа, добра комуникация с деца и техните родители и желание да споделят своя опит!“

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни