За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Новото лого на Карин дом – приемственост, история, успехи и много сбъднати мечти

16 септември 2022

Скъпи приятели,

предстои официалното откриване на новия комплекс за социални, здравни и образователни услуги на Карин дом. Освен нова сграда, съобразена изцяло с дейността ни, Карин дом променя и своята визуална идентичност. Сегашното лого на Карин дом е създадено преди повече от 25 години и е спечелило екипа ни с концепцията си за дом, слънчево настроение и усмивки.

Като организация, която не спира да се развива, се стремим да развиваме и своята визия, съвременно излъчване и докоснем повече хора с нашата работа и мисия. Ние сме организация, която общува активно и прозрачно. Обичаме да споделяме постиженията, опита и не спираме да мечтаем.

Логото на Нели Димитранова от 1996г., направено в Лондон

В концепцията си за новото лого на Карин дом тръгнахме от идеята да запазим изградената през годините идентичност, но и да развием визията си, съобразно новите цели, стремежи за развитие и актуална визуална концепция.

Лого 25 години на Стели Чакърова

25 години история

За своята 25 годишна история, логото на Карин дом успя да се наложи като разпознаваем и отличителен символ на вярата в бъдещето на децата със специални потребности у нас. Сегашното лого на Карин дом е създадено преди повече от 25 години в Лондон и е спечелило екипа с концепцията си за дом, слънчево настроение и усмивки. Тази идентичност държахме да съхраним и развием.

Карин дом е една от първите в България, която създава алтернативен на институциите модел за услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Основана е през 1996г. от дипломата Иван Станчов, който привлича и вдъхновява дарители и специалисти, за да докаже, че няма необучаеми деца.

Част от поставените пред нас цели за промяна в нагласите в обществото ни към децата със специални потребности са вече постигнати благодарение на дългогодишните усилия на гражданските организации, родители, специалисти, учители, институции, дарители и доброволци.

Промени се отглеждането на деца в институции, бариерите за включването на децата със специални потребности в училище, изолацията на децата и техните семейства и игнориране на техните проблеми от очите на обществото.

Нашето ново лого е израз на тази промяна. На разчупване на стереотипа, догмата и изолацията на децата със специални потребности и вярата, че можем да им подадем ръка, да им дадем крила за независим и щастлив живот. През цялата  си история Крин дом е иноватор, инициатор и мотиватор, ангажиран с детското развитие и бъдеще. Продължаваме напред с увереност за необходимостта от ранна подкрепа и вяра в силата на семейството, с което сме най-силен екип.

Много сме щастливи, че нашата концепция беше припозната и разработена от дизайнерката Владислава Видинова (Влади Видал). В предложения от Влади редизайн ни впечатли слънцето с своята уникалност и идеята за разчупване на модела и догмите спрямо децата, посланието за полет и крилете, които им дава.  Хареса ни нейното жизнерадостното излъчване, топлина. Допадна ни цялостната визия и послание. Влади, която е и автор на логото за нашата „Монтесори къща“ е работила за големи международни компании, има няколко издадени детски книжки с илюстрации в България и чужбина.

Новият комплекс на Карин дом е израз на промяната, към която се стремим вече повече от четвърт век – промяна за децата, техните родители и специалисти. Създадохме среда за ранно детско развитие, за обмен на знания и споделено пространство за семейства, доброволци и специалисти. В новата сграда имаме възможност да предложим повече и по-комплексни услуги за деца и семейства, които да подпомогнат тяхното ежедневие и приобщаването в детски градини и училища.

На едно място, под един покрив предлагаме комплекс от услуги за ранна подкрепа и терапия, разнообразие от методи за стимулиране на детското развитие от 0 до 7 г. Вярваме, че Карин дом трябва да продължи да излъчва самочувствие и увереност, вяра в бъдещето на всички деца и слънчево настроение. Ние приемаме всяко дете и всеки човек с фокус на неговите възможности и потенциал. 

Нашата промяна е израстване, развитие и активна комуникация с децата и техните семейства, родители, търсещи подкрепа и знания, с колеги, партньори, дарители и доброволци. Провеждаме регулярни кампании за застъпничество и работим за промяна на политики на национално и международно ниво. Стремим се към промяна в обществените нагласи към децата и хората със специални потребности и техният пълноценен живот.

Нашето лого отразява вярата ни в семейството и възможностите за развитие на всички деца.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни