За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проведе се поредната дейност с ДГ 23 Иглика, гр.Варна по проект „Място за всяко дете“ на Карин дом

12 ноември 2021

Проведе се поредната дейност с ДГ 23 Иглика, гр.Варна
по проект „Място за всяко дете“ на Карин дом. 

След серия от обучения на тема „Създаване на подкрепяща образователна среда“, в които се включиха педагози и помощник-възпитатели от всички 8 групи (в това число и една яслена), Димана Митева-Найденова, психолог и обучител заедно с екипа от педагози, медицински сестри и специалистите, назначени към детската градина – психолог, логопед, ресурсен учител и педагогически съветник, проведоха практикум за визуализация на средата.

По време на това практическо обучение, което се проведе на място в ДГ „Иглика“, екипът заедно с терапевта обучител изработиха визуални разписания за всички групови помещения и кабинетите на индивидуалните специалисти, както и санитарните помещения в градината. Този практикум е част от обучение по МОН „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата“, след завършване на което учители и специалисти ще получат кредити по МОН, а помощник-възпитателите – сертификат за завършено обучение.

Визуализацията на средата, подкрепяща дейностите от ежедневието и рутинните моменти са от изключителна важност в процеса на обучение на децата със специални потребности. Визуални графици, свързани с ежедневните дейности, ползването на тоалет, миенето на ръце, подготовката за обличане, хранене, сън и др., помагат и подкрепят детето в самостоятелното им изпълнение (след като бъдат обучени да ги следват). Учителите не трябва да забравят, че при прилагането на визуално разписание за дневния режим в групата, е необходимо всички деца да бъдат включени в използването му. Използването на символни картинки подпомага децата при разбиране на инструкциите, следване на правила и подобрява социалното поведение. Въвеждането на символна картинка, означаваща „промяна“ или „изненада“ и обяснението на предстоящите събития би помогнало на децата, които трудно се отклоняват от рутината си, по-лесно да приемат и адаптират към неочаквани промени. Ако дете със специални нужди използва жестов език или друг алтернативен метод на комуникация, то учителите и другите деца от групата трябва да са запознати с това, за да реагират по адекватен начин и да му оказват съдействие. Всяко дете има своите силни страни, които учителят и терапевтите трябва да открият. Те ще бъдат база, от която да се тръгне, за да бъдат преодолявани затрудненията едно по едно.
По проекта предстоят дейности, свързани със супервизия по конкретни казуси и подкрепа на място на екипите.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни