За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Мост между поколенията – спортен кът за възрастни

Моделът „Дарителски кръг“ е въведен и разпространяван в България от Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ). Фондацията е лицензиран партньор, част от мрежата на The Funding Network, UK, (Финансиращата мрежа във Великобритания), която от 2002 година насам обединява индивидуални дарители за финансиране на проекти за социална промяна.

Възрастните прекарват прекалено малко време в игра, а от нея биха извлекли много ползи. Играта е средство за забавление и общуване, което същевременно подобрява двигателната активност и здравето на човека.

Целта на проекта е изграждане на адаптирана за възрастни площадка за игра в парка на Карин дом, която да насърчи взаимодействието между деца и възрастните и да подобри физическото, емоционално и социално състояние на възрастни хора.

Площадката за възрастни ще бъде изградена от леснодостъпни и предимно естествени материали – дърво, камък ’ в градината на Карин дом. Тя ще обхваща пътечки от миди, дървени изрезки и камъни за развиване на сензорните усещания, баланса и координацията, препятствия за прескачане с различна степен на трудност; лежанки за трениране на отделните групи мускули; уреди от метал и дърво за развиване на фината и грубата моторика, за подобряване на концентрацията и гъвкавостта , както и места за спортни игри и отдих.

Период на изпълнение

март 2013 – октомври 2013

Финансира се от

Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна”, подкрепен от Фондация „Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България”

Лице за контакт

Веселина Василева
vvassileva@karindom.org
телефон: 052 / 302 517