За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Мисия „Доброволец“ – Училище за доброволци

26 юли 2023

Стартирахме с тренинг Мисия „Доброволец“ – Училище за доброволци – първата дейност, която реализирахме с участниците в проект „Моето послание на моя език!“. По темата за доброволчеството и ключовата му роля за ефективната и пълноценна работа на гражданските организации, разгледана през призмата на Карин дом и личния дороволчески опит говориха Дарина Райкова, мениджър на проекта и Боряна Първева, специалист комуникации и работа с доброволци. Разказахме си за различните видове каузи и как човек веднъж като се отдаде на каузата и доброволчеството, то те стават част от неговия живот. Поговорихме си за мисия, визия, цели и значение на доброволчеството, както и споделихме с участниците редица възможности за включване в различни каузи и им предоставихме база данни от сайтове и организации, където могат да следят за доброволчески инициативи. Провокирахме техния интерес и през призмата на личния ни опит като доброволци и каузите, които ние сме подкрепяли. Успяхме да обсъдим теми като: какво означава да си доброволец; защо и как да станат доброволци, индивидуално и корпоративно доброволчество и други теми и въпроси, които ги вълнуваха. За да бъде още по-полезен тренингът поканихме външен експерт – Кристина Илиева, Маркетинг мениджър и комуникации и кариерен консултант в CluneTech – компания със силно изразена корпоративна социална отговорност и дългогодишен партньор и дарител на Карин дом. Кристина успя да предразположи участниците и да насърчи тяхното активно участие в дискусията. С Криси участниците дискутираха в значението на доброволчеството за намиране на работа; за ролята на доброволческия опит в кариерното и личностно развитие и защо е важно да го включим в CV-то си. Направихме заедно практическо занимание, в което младежите да влязат в ролята на реално търсещи доброволчески инициативи – как да се информират правилно за инициативите, каква информация да търсят, за да могат да вземат информирани решения дали да се включат в конкретна доброволческа инициатива или не. Накрая на тренинга провокирахме всички участници да споделят чрез рисунка, дума, изречение или друго своите впечатленията от днешния ден – какво са научили, какво са запомнили, как се чувстват и какво искат да споделят.

С нетърпение очакваме следващите си срещи с тези прекрасни млади хора!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни