За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Важно ми е да ми е зелено!

16 юли 2019

Стартира проектът за младите хора, които се стремят към природосъобразно и социално толерантно бъдеще

“Младежко пространство за предприемачество и екология”

Проектът цели изграждане на младежко пространство на открито, където младите и активни хора да обсъждат проблеми, да търсят решения и да осъществяват идеи в креативна и адаптирана според нуждите им среда.

Първият тренинг “Важно ми е да ми е зелено!” се състоя в две поредни срещи, първата от които подобаващо се осъществи на открито в градината на Карин дом. Участниците споделиха мнение относно влиянието ни върху природата, човешкият отпечатък и опазването на околната среда. Запознаха се с важни икономически и хуманитарни направления и тенденции в развитието на критично мислене по екологични въпроси и как да „виждаме“ алтернативите. Обсъдиха разпространяването на добрите практики и силата на личния пример. Фокус беше и природосъобразните мерки и важни опорни точки при организирането на събития с мисъл за околната среда. По темата говори Румяна Петрова, организатор кампании и събития в Карин дом, координатор и фасилитатор на работилници и тренинги по проекта. 

На втория ден от тренинга „Важно ми е да ми е зелено!“ участниците се запознаха с още възможност за изграждане на устойчива градска среда, за ползите от екологичното мислене и природосъобразния начин на живот. Обсъдиха съвременните тенденции и иновации в изграждане на зелена градска среда, градско земеделие и възможности да се включат като доброволци в още еко проекти и инициативи. По темата разговаряха Мая Донева, изпълнителен директор на Карин дом и Десислава Цветкова, координатор проекти в HUMANA People to people.

Само в рамките на няколко часа, с младежите поставихме началото на едно сътрудничество за изграждане на по-добра среда, а за тези, които искат да бъдат част от промяната – Следващият тренинг ще е на тема „Социално включване“ и ще се проведе на 19.07 от 10.30 ч. в градината на Карин дом.

 

Проектът се финансира от Програма „Младежки дейности“ на Община Варна.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни