За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Международна практическа конференция

6 август 2020

Успешно приключи четиридневната международна практическа конференция на Карин дом „ЕФЕКТИВНИ ПОДХОДИ ЗА ПОДКРЕПА НА РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И МЕЖДУСЕКТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

Организирахме това събитие с цел да стимулираме дискусия и да маркираме основите на единен холистичен, системен подход за навременна и ефективна подкрепа на семейството и детето, както и да обменим опит и добри практики в подкрепа на ранното детско развитие. По време на конференцията се изправихме пред предизвикателството да обединим професионалистите от три сектора в името на ефективната подкрепа на семействата с деца със специални потребности

 • Образование
 • Здравеопазване
 • Социални услуги

Събитието беше от изцяло нов тип, обединяващо три лекционни панела и три практически сесии. Конференцията започна с Видео Обръщение на Люк Зелдерло, Генерален Секретар на EASPD (Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания).

3

sacheva-siteОфициалната част беше открита от Деница Сачева- Министър на труда и социалната политика на Р. България която подчерта, че трябва да се обърне внимание на повишаването на уменията за сътрудничество между хората, работещи в отделните системи.

„Ранното детско развитие и качествените грижи за децата подобряват възможността за тяхната реализация и бъдещи перспективи с над 25%. Затова инвестициите в ранното детско развитие са едни от най-ценните за една държава.“, заяви министър Сачева.

В изказването си тя акцентира и върху възможността за надграждане на центровете за ранно детско развитие. В момента на територията на страната функционират 62 такива социални услуги. Община Варна е първата община в България, която разпознава услугите по ранна интервенция и предоставя в партньорство с фондация Карин дом от 2013-та насам. Това е модел, който с радост споделяме като добра практика с други общини.

„Чака ни дълъг път по отношение на постигането на консенсус в обществото за общите ни семейни ценности. Към темата за ранно детско развитие трябва да въвеждаме и темите за културата и комуникациите. Без общи ценности и вярвания по отношение на това какво е полезно за обществото и децата, не бихме имали напредък“, заяви министър Сачева.

diana-kovacheva.mРадвайки се на дългогодишна и позитивна връзка с институцията на Омбудсмана на Р. България, с удоволствие приветствахме Г-жа Диана Ковачева, която отбеляза важността на форума, не само от гледна точка на темата, но също така и на факта, че събира значима общност от експерти и специалисти, посветили работата си на деца, за деца и подкрепата им в ранна възраст.

Като национален омбудсман, който има законов мандат за защита правата на децата,…заставам убедено зад целите, които конференцията си поставя, а именно – да постави детето и семейството в центъра на вниманието, грижата, споделената експертиза на здравни специалисти, терапевти, педагози, доставчици на социални услуги и всъщност да следват интереса на детето и да търсят един важен отговор на въпроса По какъв начин развитието на детето в най-ранна детска възраст да се утвърди, така че наистина когато детето порасне, то да бъде една пълноценна личност.”

“Споделено е разбирането от всички нас, че средата и условията, които семейството, общността и държавата предоставят за физическото, емоционалното и интелектуалното развитие на децата в тези ранни години, са абсолютно определящи за индивидуалното бъдеще на всяко едно дете и за потенциала на цялото общество.”, добави още г-жа Ковачева.

При формиране на политиките за ранно детско развитие все по-ключови стават знанието и научните данни, които доказват значението на единните подходи в ранното детско развитие за изграждането на една ефективна система за ранна интервенция” бяха заключителните думи на Омбудсмана на Р. България, г-жа Диана Ковачева, с което даде думата на

Таня Василева, Директор дирекция Социални услуги на Община Варна, която отправи официално приветствие от името на г-н Иван Портних, Кмет на Община Варна. Тя отбеляза основния фокус в нашата работа, а именно подпомагането на детското развитие, като се изхожда не от увреждането, а от потенциалните възможности на децата.

lilowaГ-жа Елеонора Лилова, изпълнителен директор на Държавна агенция за закрила на детето обърна внимание на факта, че “…подкрепата на детето преминава през подкрепата на семейството … затова използваме цялостния подход за подкрепа на детето и следва да организираме взаимодействието между институциите и организациите, така че да се подкрепи детския живот и израстването на детето… Междусекторното сътрудничество на разнородни по вид специалисти, които работят в синхрон и взаимопомощ с родителите,  е изключително важен фактор за всяко дете…”

Г-жа Таня Първанова от Агенция за Социално подпомагане, която прочете приветствие от името на г-жа Румяна Петкова, Изпълнителен Директор на Агенция за Социално Подпомагане отбеляза важността на ранното детство като период, оказващ изключително съществено влияние върху развитието на детето. “Водени от това разбиране, усилията ни са насочени към интегрирана подкрепа на децата и техните семейства”, добави г-жа Първанова.  Отбеляза още и задоволството от представянето на проблематиката като съчетание от лекционна част, възможност за дискусии и практическа работа, които ще допълнят и обогатят познанията на всички участници, а участието на най-разнородни групи заинтересовани страни – специалисти, родителски организации, социални работници, студенти – като показател, че вървим в правилната посока. “Осигуряване на ефективна подкрепа от професионалисти за пълноценно развитие на децата е възможно само с прилагане в практиката на актуални и иновативни методи на работа, базирани на знанието, целенасочената подготовка и международния опит”.

Официалното откриване завърши с думите на Мая Донева, Изпълнителен Директор на Фондация  Карин дом, която благодари на институциите, организациите и партньорите, които направиха тази конференция възможна и сподели визията за Карин Дом през следващите 20 години.

70342581_106300607419687_2465544753865818112_o

“Много често говорим за кроссекторно сътрудничество в образованието, здравеопазването и социалните дейности и като се замислите, това от експертна гледна точка са различни системи, но за едно дете и за едно семейство – системата е една.” Паралелът между създаването на Карин дом и социалните услуги тогава и къде сме в момента, показват, че сме много напред, но имаме и още много да извървим.  Нашата работа да организираме системата по начин, който улеснява максимално детето и семейството беше и основният мотив конференцията да се случи по този начин, с това съдържание и с тези участници в името на децата и техните семейства.

В първия панел – Ефективни подходи в РДР и РДИ, се включиха специалисти от университет и болница Аджибадем  Партньорството  с  Acibadem Group е в резултат на  желанието на Карин дом да развива партньорска мрежа с университети, болници и други центрове, които биха подобрили качеството на живот на децата със специални нужди. Болница Аджибадем е известна с ранна диагностика, оперативно лечение и ранна следоперативна рехабилитация на деца със спастичност, диагностицирани с церебрална парализа, епилепсия, забавено двигателно развитие, травми, синдроми, наследствена спастична парапареза, двигателни нарушения.

Проф. д-р Мемет Озек, който създава първото независимо отделение по детска неврохирургия в Турция и д-р Енис Шабан, специалист по анализ на походката и движението, представиха знания, опит и ценни съвети по въпросите за терапии при спастичност  и  анализ на движенията.

Дискусията и полезните презентации на двамата специалисти бяха последвани от представяне на Prechtl анализ за ранна диагностика на детска церебрална парализа с физиотерапевт Гьокчен Аладжа – също част от екипа на Аджибадем. Prechtl анализ или оценка на общите движения при малки деца е метод на оценка, ефективен  в пренаталната и постнаталната оценка на целостта на нервната система и се е превърнал в ценен допълнителен инструмент към традиционния вид неврологично изследване. Повече информация можете да намерите ТУК.

В лекторския панел Детско здраве фокусът беше върху детско здраве и системи за превенция, как можем да развиваме междусекторно сътрудничество в контекста на услугите за малки деца с увреждания и възможността да обменим добри практики между различни страни и между самите специалисти.

2_1

Стартирахме втория ден с една тема, която вълнува изключително много Карин дом, а именно ранната детска интервенция  и необходимостта от изграждането на система за ранна детска интервенция на национално ниво. Карин дом е инициатор и двигател за развитие на услугата „Ранна интервенция”, която досега е дала шанс на стотици семейства и на над 800 деца от 2010 г. досега. През 2010 г. „Карин дом” официално стартира своята Програма Ранна интервенция за деца на възраст 0-4 г., в партньорство с Община Варна, местния Отдел за закрила на детето, родилните отделения в две болници във Варна (МБАЛ „Св. Анна“ и СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов“) и сдружение „Цветно бъдеще”.

Наш верен партньор в развитието на услугите по ранна детска интервенция е УНИЦЕФ България и за нас беше удоволствие, че първата тема за деня се води именно от Вера Рангелова – Директор програма Ранно детско здраве, която представи темата „От услуги към изграждане на система за ранна детска интервенция“.

През деня, панелисти бяха още доц. д-р Ружа Панчева и проф. д-р Иван Иванов, с които дискутирахме хранителните проблеми при деца с нервно -психични заболявания и проследяването на рискови новородени.

Judy&Cathy

Към тях по темите за детското здраве и ефективните подходи в ранно детско развитие и ранна детска интервенция се присъединиха и видни имена от САЩ – Кати Хислоп и Джудит Нюман, които засегнаха важни точки в Семейно-медиираната интервенция, изграждането на умения и увереност в специалисти, родители и деца със специални нужди (подход, който успешно се прилага в Карин дом, под менторството на Кати Хислоп), както и важността на междусекторното сътрудничество в контекста на предоставяне на услуги за семейства с деца със специални потребности.

По време на дискусията се наблегна на ранна интервенция при малки деца с разстройства от аутистичния спектър. Като координатор на индивидуализирани учебни програми, Хислоп постави фокус върху прилагането на стратегии за обучение в домашна среда.

А по-късно, Джудит Нюман сподели опит относно това как работи междусекторното сътрудничество в САЩ в подкрепа на детето в детската ясла/ градина, училище.

Final3

Карин Дом вече 24 години търси нови методи и ги адаптира към българската реалност. Именно затова Приобщаващото образование е основна тема и обект на застъпничество на Карин Дом, подготвяйки всяко едно семейство и дете със специални нужди да има възможността да се учи и израства заедно със своите връстници в детската градина или в училище.

Следвайки тази пътека на развитие, в панела Приобщаващи практики в образованието приветствахме специалисти от страната и чужбина, сред които:

 • Елеана Логотети, Елени Скури, PECS Гърция
 • Мая Багратиони, Нино Микайя, Фондация MAC, Грузия
 • Диана Боянова, Фондация „Хестия“
 • Снежана Радева, УНИЦЕФ България и Звезделина Атанасова, Фондация „Карин дом“
  4_1

Дискусиите от деня засегнаха важни теми за специалистите
и обмениха опит в сферите:

 • PECS система за общуване чрез размяна на картинки – приложение и ползи
 • Приобщаващи практики от Грузия
 • Подкрепа чрез ранно идентифициране на риска от нарушения в детското развитие – практики и инструменти в помощ на специалисти и родители

А в края на панела УНИЦЕФ и Карин дом споделиха добри приобщаващи практики от детски градини в България.

Дискусионните панели през първите три дни помогнаха на участниците да зададат своите въпроси към лекторите, да получат ценни съвети и да се ориентират в практическите сесии, когато панелистите споделиха конкретни практически съвети и  как може да се пренесе теория в практика с интерактивни дискусии.

Практикумите стартирахме с Кати Хислоп – практик с опит в групова работа с деца от аутистичния спектър и техните родители, консултант на партньори от общността (училища и детски заведения), и обучител за родители и възпитатели. Хислоп проведе практическо обучение чрез игра и функционални дейности за Семейно-медиирана интервенция при деца от аутистичен спектър и представи стратегии за успех.

С Джудит Нюман обсъдихме възможностите за реализиране на законодателство, политики и практики, свързани със системите за интервенция в ранна детска възраст и обширната работа в държавни и местни съвети, комитети и работни групи, свързани с политиките, системите и финансирането на образованието, услугите и по-конкретно грижите в ранна детска възраст. Тя представи подход за работа с родители и модели на застъпничество.

В конференцията се включиха близо 200 души, в това число медицински работници, социални работници, терапевти, психолози, учители от детски градини и училища,  както и родители и студенти, които освен надграждащи знания от лекционните панели, имаха възможността и да приложат споделените ефективни практики в рамките на  практикуми.Това събитие, поставящо детето и семейството като единен фокус, нуждата от приобщаващо образование, споделянето на ефективни методи и услуги за ранна подкрепа и приобщаващи практики и предоставящо възможността за развитие на партньорства с организации и специалисти от страната и съседни страни с цел обмяна на знания и опит в областта на ранното детско развитие и интервенция, се реализира благодарение на Фондации Велукс и Аджибадем, Турция, както и множеството партньори и приятели:

 • Община Варна
 • Омбудсман на Р. България
 • МТСП
 • ДАЗД
 • АСП
 • Медицински Университет Варна
 • Медицински Университет Пловдив
 • Хотел Рослин Димят

logo-transparent

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни