За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кметът на Варна връчи награда за принос в социалната сфера на колегата Марина Пейчева

16 март 2021

Честит празник на социалната работа и социалния работник!

Днес имаме още един повод за радост и гордост – колегата Марина Пейчева бе удостоена с приз от Община Варна за принос и всеотдаен труд в социалната сфера! Бъди все така отдадена на професията, Маринка! Пожелаваме ти удовлетвореност и още много успехи!

На днешния 16-ти март Международния ден на социалната работа осем социални работници и едно приемно семейство бяха наградени за всеотдаен труд в сферата на социалните услуги днес от кмета на Варна Иван Портних.

Грамоти получиха:

  • Колегата ни Марина Пейчева, консултант ранно детско развитие (фондация „Карин дом“, социална услуга Център за ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания).
  • Стаменка Атанасова, социален работник (Сдружение за лица с умствена изостаналост – Дневен център „Ривиера“);
  • Елка Деянчева-Нанева, ръководител и социален работник (Център за обществена подкрепа „Другарче“);
  • Михаела Николаева Грънчарова, социален работник (Агенция за социално развитие „Вижън“, Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с увреждания);
  • Миглена Станева, главен социален работник (Сдружение „Семеен център-Мария“, Дневен център „Слънчевата къща“);
  • Ася Йорданова, социален работник (Комплекс за социални услуги за деца и младежи);
  • Мариана Мерева, социален работник (Сдружение за лица с умствена изостаналост, Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с умствена изостаналост);
  • Снежана Тихолова, ръководител социални дейности (Асоциация „Да съхраним жената“, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания „Живот под дъгата“).
  • С грамота бе отличено и приемното семейство Николета и Пламен Найденови, които работят 15 години с деца.

„Обръщам се към всички, които са приели социалната работа за своя кауза, с едно огромно благодаря. В Община Варна това са над 900 души, които ежедневно се грижат за хора в неравностойно положение. Много от тях се включиха и с доброволен труд, в помощ на карантинирани и социално слаби граждани! Благодаря от сърце!“, заяви кметът Иван Портних.

Той припомни, че в условията на пандемия Община Варна продължава политиката си за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социални услуги. Доказателство за това е увеличеният бюджет за социални дейности, който през 2021 г. е с ръст от 22% . През тази година ще стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ на стойност 2,9 млн. лева. Тя ще осигури почасово подпомагане за 728 нуждаещи се. Предлаганите от общината 58 социални услуги, 30 за възрастни и 28 – за деца, ще продължат да функционират. Само преди дни бяха завършени и двата нови социални центъра за грижи за лица с различна форма на деменция и техните семейства, които предстои да бъдат оборудвани, каза още Иван Портних.

„В наше лице ще продължите да имате сериозна подкрепа“, обърна се той към наградените социални работници. На тържеството присъстваха Коста Базитов, зам.-кмет, Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности“, представители на неправителствени организации.

За първи път Световният ден на социалната работа е отбелязан през 2007 година, по инициатива на Международната федерация на социалните работници, в знак на признателност към приноса за благото на световната общност. Оттогава този ден се чества всеки трети вторник на месец март. Мотото, което ги обединява тази година, е „Аз съм, защото сме ние“.

Поздравяваме и всички, чието призвание и кауза е социалната работа!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни