За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Посетиха ни логопеди от Литва, Латвия, Естония, Румъния и България

4 август 2015

Всяка година „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ /МДРСРБ/ провежда международен обучителен курс за логопеди в района на гр. Варна. През 2013 г. обучението се фокусира върху Ранната Интервенция (РИ). Тогава имахме удоволствието да посрещнем групата и да запознаем специалистите с методите на работа, използвани от Карин дом. Всички участници са останали силно впечатлени от условията, организацията и начина ни на работа. Тогавашният курс е финансиран от Програма „Младежта в действие“ и бе избран от Европейската Комисия за един от 35-те най-добри проекти в своята област.

Тазгодишният обучителен курс ще се проведе в периода 31.07 – 09.08.2015 г. в с. Кранево. Основната тема на курса е запознаване с различни подходи и методи за работа с деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър. Участници с курса са 50 водещи логопеди и университетски преподаватели от Литва, Латвия, Естония, Румъния и България.

„Ние с основание смятаме, че Вашата работа е еталон и изключително добра практика за работа с деца и младежи с аутизъм“ споделиха организаторите с молба да посетят Карин дом в рамките на техния тренинг.

Убедени сме, че в лицето на нашия екип, те получиха възможно най-компетентното и професионално представяне по темата. Екипа на Карин дом представи новата програма „Малки+“ (или семейна група за функционална комуникация и адаптивни умения), която разработихме специално за деца от Аутистичния спектър и техните родители.

Групата „Малки +“ помага за адаптирането на децата в детските градини.

Тази група е създадена по модел на групи, които се правят в Америка в Щата Орегон. Там групата се води от консултант по ранна интервенция, който е специалист в областта Аутизъм. Карин дом се вдъхнови по нея на едно от обученията на наши специалисти в чужбина. Групата е за деца от 2,5г. – 5г.. В нея родителите се учат как да комуникират със своите деца и как да породят желание за инициация за комуникация от тях. Научават се на много и важни адаптивни умения. Нашата група включва 5 деца (и техните родители). Водещ на групата е логопед, който е подкрепян от екипа от специалисти по РИ, като винаги присъства поне един от тях. Тяхното присъствие дава възможност за подпомагане реализирането на всички придобити умения, защото веднъж месечно наш консултант посещава семейството в дома му. Групите се провеждат два пъти седмично по два часа. Реализирането и резултатите от тази група ще дадат възможност за разпространяване на този вид групова практика като ефективен модел за работа със семейства, в които има дете от Аутистичния Спектър, който да бъде разпространен от Обучителния екип на „Карин дом“.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни