За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Четири екипа от три държави се включиха в обучение по семейно-медиирана интервенция в Карин дом

28 октомври 2023

В практическото обучение в Карин дом, участие взеха: представител на EASPD и услуги по ранна интервенция – два екипа от фондация Theotokos и сдружение Amimoni, Гърция и двама представители на холандската организация Cordaan.

Четири екипа от три държави се включиха в обучение по семейно-медиирана интервенция в Карин дом, водено от колегите д-р Николета Йончева и Андреас Андреу. 

„Бихме искали да ви благодарим от дъното на сърцата си и да изразим нашата най-дълбока благодарност за това невероятно посещение във вашата организация, в красивия Карин дом. Натрупахме толкова много ценни знания, като наблюдавахме вашата изключителна работа и иновативните протоколи за работа със семействата. Обменът на добри практики и ползотворните разговори, които проведохме заедно, ще бъдат с нас още дълго време. Върнахме се у дома с голямо вдъхновение да внедрим добрите практики на Карин дом и да променим нашите услуги към по-добро. Карин дом и неговите хора са уникален пример какво може да се случи, когато силите се обединят за една добра кауза. Истински фар за ранна детска интервенция в Европа. Считаме всички вас за скъпи, ценни колеги и вярваме, че това е началото на едно красиво сътрудничество и обмен на идеи между нашите организации за много години напред.“ – Споделена обратна връзка от колегите от фондация Theotokos

Обучението се проведе по проект  Lighthouse към EASPD (Европейска асоциация на доставчиците на социални услуги). Мрежата Lighthouse (в превод „фар“) е създадена, за да насърчи членовете на EASPD да споделят решения и да се учат един от друг. Мрежата насърчава партньорското обучение, като обединява членове на EASPD с определен опит и други, които биха искали да надградят своите знания и капацитет. Включиха се: представител на EASPD и услуги по ранна интервенция – два екипа от фондация Theotokos и сдружение Amimoni, Гърция и двама представители на холандската организация Cordaan.

Фондация Theotokos е една от най-старите неправителствени организации в Гърция, с 60-годишна история. След услугите им са подкрепа на деца и възрастни с интелектуални затруднения и от аутистичен спектър, включително терапия и специално образование за деца от 2,5 до 5-годишна възраст. Сдружение Amimoni подкрепя деца и лица със зрителни затруднения с или без други специални потребности. Те предоставят услуги по ранна интервенция в домашна среда на територията на цяла Гърция.

Cordaan предоставя здравни, палиативни грижи в домашна среда, терапевтични услуги и временно настаняване за около 20 000 души от всякаква възраст с помощта на 6000 служители и 2500 доброволци. Вдъхновяващото мото на холандската организация е „С любов за живот.“ В сферата на ранната интервенция оказват подкрепа и с помощта на поведенчески терапевти, които консултират както семействата и полагащите грижи, така и персонала на детските заведения за успешното приобщаване на децата.

Двудневната програма на обучението беше наситена с възможности за практическо наблюдение на работата в различните групи по семейно-медиирана интервенция и терапевтична група Монтесори, обсъждане на видяното, пътят на семействата, споделен през погледа на терапевтите, социалните работници и родителите. В края на визитата си, гостите споделиха за своя опит и практики в сферата на ранната интервенция.

Проектът е част от усилията за изграждане на система за ранна детска интервенция в Гърция, чрез която всички нуждаещи се малки деца и техните семейства да получават навременни, достъпни и качествени услуги в цялата страна.

Създадохме ценни партньорства, обменихме опит и идеи и колегите си тръгнаха вдъхновени да въведат иновативните практики на Карин дом в своята работа с децата. Пожелаваме им успех и планираме възможности за съвместни бъдещи проекти.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни