За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за курс: „Съвременна подкрепа за кърмене“, организиран от МУ-Варна и Карин дом

12 януари 2016

Следдипломно обучение на тема: „Съвременна подкрепа за кърмене“ се организира от Медицински университет-Варна и Фондация „Карин дом“.

Курсът ще се проведе от 28.01 до 30.01 и от 26.02 до 28.02.2016г. Той е предназначен за специалисти от всички медицински направления, в това число лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори,кинезитерапевти, лаборанти, специалисти здравен мениджмънт и др.

Лектори ще бъдат: доц. д-р Ружа Панчева, доц. д-р Миглена Георгиева, доц. д-р Дарина Найденова, доц. д-р Наталия Ушева, ак. Симонета Попова, Елена Тодорова – психолог, консултант ранно детско развитие в Карин дом.

Програма на обучението можете да видите тук.

Желаещите могат да подадат заявление (заявлението можете да изтеглите от ТУК) и необходимите за това документи – копие на диплома за образование, отговарящо на описаните професионални направления, копие на диплома за висше образование и платежно бордеро за заплатената такса от 100лв. до 20.01.2016г.:

  • лично в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ на ул. Марин Дринов №55 – отдел Следдипломно обучение стая 206 или
  • на следния e-mail: maria.ivanova@mu-varna.bg

За заплащане на таксите:
БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА
Банка ДСК ЕАД,
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Организатор на курса:
Доц. д-р Ружа Панчева, д.м.
E- mail: rouzha.pancheva@gmail.com

За повече информация:
Ак. Симонета Попова,
тел. 0884 183 504
Е-mail: simonetapopova@gmail.com

Мария Иванова, СДО обучение, МУ-Варна
Тел. 052 677 005
E-mail: maria.ivanova@mu-varna.bg

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни