За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Приключи въвеждащият курс „Методът Бобат за терапия на деца с церебрална парализа“, организиран от Карин дом

21 юли 2016

Белгийският Бобат терапевт и преподавател Патрик Олгот, проведе интензивно обучение на специалисти на тема: „Методът Бобат за терапия на деца с церебрална парализа“. Това е поредният курс, организиран от Карин дом, който дава възможност на специалистите да получат по-задълбочени знания за методики, водещи до подобряване състоянието на детето с церебрална парализа. Патрик Олгот е старши преподавател по метода Бобат в Белгия. Той е член на белгийската “Бобат Асоциация“ и на “Европейската асоциация на Бобат преподавателите“.

Обучението беше предназначено за: физиотерапевти, логопеди, лекари, ерготерапевти. В рамките на 3 дни ( 11- 13 Юли 2016г ) белгийският специалист проведе интерактивен, практически курс и запозна аудиторията с: концепцията „Бобат“, диагностика и терапия на деца с Церебрална парализа, спастичност, атетоза, важността на комуникацията, детското развитие и игра. Обучението беше обогатено с много презентационни материали, видеа и практически сесии с деца и участници в обучението. Патрик успя на достъпен език да привлече вниманието, да впечатли и заинтригува аудиторията с важни теми като:

  • Развитието на детето от 0 до 3 години и как дефицитът на детето да бъде открит възможно най-рано от специалиста. По този начин се дава възможност за ранна рехабилитация, която е предпоставка за по-доброто развитие на детето, както и на усвояването на по-адаптивни движения.
  • Екипната работа между логопед, физиотерапевт и дете. Карин дом е първата организация в България, която започва въвеждането на екипна работа между терапевти от различни специалности. Като това им дава възможност да получат по-широки компетенции и да излязат от границите на своите специалности.
  • Основни Бобат техники и умението на специалиста да анализира състоянието на детето.
  • Диагностика и диференциране на формите на ДЦП, както и степента на увреждането.
  • Различни позиции и техники, правилно позициониране.
  • Техники за работа с ръце и възможност да участниците сами да усетят движенията.

Благодарим на Патрик Олгот за споделения опит, ценните практически съвети и предоставената актуална информация за Детската Церебрална Парализа. Всички специалисти, които са преминали въвеждащия курс, могат да се включат в следващия  „Основен курс Бобат“, който Карин дом планира да проведе.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни