За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Креативно Сътрудничество – Партньорство в изкуствата

MAD – Танц за смесени способности

Мултинационална обучителна програма, конференция и представление в Румъния и местни седалища, представящи Интегрирания танц в Румъния, България и Албания. MAD ще развие мрежа за интеркултурен диалог, използвайки танца като средство за насърчаване включването на хората с увреждания в обществото.

Водеща организация: StopGAP Dance Company – Великобритания

Изкуство: Танц

Страни-участници: Великобритания, Румъния, България, Албания

Организации – партньори:
Асоциация Малки хора – Румъния
Фондация Карин Дом – България
Министерство на туризма, културата, младежта и спорта – Албания

Целта на проекта е да подготви обучени специалисти, които да предадат своите умения на хора с увреждания и на други танцови специалисти в техните страни за създаване на сателитни танцови групи в общността и споделяне и преразглеждане на обучителния опит между партньорите чрез мрежата отвъд границите на страните.

Контактна информация за подробности по проекта:
info@stopgap.uk.com