За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Корпоративни дарения

Карин дом предлага на своите корпоративни партньори възможност да се обвържат дългосрочно с една активна гражданска организация, с водеща роля в предоставянето на услуги за деца със специални нужди. Нашият екип ще работи съвместно с Вашата компания за разработването на гъвкави програми, които да служат за изпълнение на Вашите маркетингови цели, като в същото време да подпомагат положителния имидж на компанията, мотивацията и сплотеността на служителите, участието на повече клиенти в каузи, които са от важно обществено значение.

Последните проучвания безспорно доказват, че развиването на корпоративна социална отговорност се отразява изключително положително не само на марката и на крайните резултати на компанията, но и на цялото общество. Вече има и данни, които показват, че компании със силна социална отговорност имат по-дълго съществуване.

Как да ни помогнете

 • Корпоративно дарение

  Можете да направите корпоративно дарение чрез банков превод на посочените сметки. Ползите за Вашата компания при този начин на партниране са засилване на положителния фирмен имидж и репутация, подобряване на климата в компанията, засилване на мотивацията сред служителите, морална удовлетвореност и др.

 • Маркетингови инициативи

  Всяка наша кауза/програма може да бъде подкрепена чрез различни маркетингови инициативи като маркетинг обвързан с кауза, корпоративен социален маркетинг, популяризиране на корпоративна кауза, отдаване на доброволчески труд от страна на служителите и др. За бизнеса, участието в подобни мероприятия показва социалната отговорност и осигурява публичност на корпоративните ценности и на подкрепата за обществено значими каузи. Сред ползите за Вашия бизнес са: увеличаване на продажбите и приходите, по-добро позициониране на продукта/марката, повишен интерес от страна на инвеститори и клиенти, засилване на мотивацията и лоялността сред служителите.
  За повече информация, моля, свържете се с нас.

 • Дарения по ведомост

  Даренията по ведомост са най-гъвкавия и удобен начин за редовни дарения на малки суми. При него всеки служител сам избира сумата, която да дарява от заплатата си и периода на дарение, а работодателят превежда индивидуалните суми към организацията. Компанията може да удвои личните дарения на служителите и така да покаже своята подкрепа към тях, а и да ги мотивира да даряват повече.
  За допълнителна информация, моля, свържете се с нас.

 • Pro bono

  Възможност за всички професионалисти, които предпочитат да ни подкрепят като споделят своите професионални знания и умения. Изразът има латински произход “pro bono publico”, което означа „за обществено благо“ и е била известна практика в древен Рим. Днес набира все по-голяма популярност сред компаниите и специалистите заради удовлетворението, че си дарил опит и знание на тези, които нямат финансовата възможност да си ги позволят.
  За допълнителна информация, моля, свържете се с нас.


SV