За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

КОНТИЕМПО – Непрекъснато Развитие за Иновация и Овластяване

2 годишен проект, спонсориран от Програма на Европейската Комисия Леонардо Да Винчи. Партньори по проекта: 8 европейски неправителствени организации. Иновативен подход (Акселирирано Обучение) за обучение на обучаващи и специалисти, подкрепящи хора с интелектуални увреждания. Обучителните курсове са базирани на принципите на интеграция, овластяване и право на качествен живот на хората с увреждания и овластяване на самите специалисти.

За повече информация, моля, посетете уеб страницата на проекта CONTIEMPO project website.

Период на изпълнение

2005 - 2007

Финансира се от

Програма на Европейската Комисия Леонардо Да Винчи