» Консултации с психолог в Карин дом
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепи терапията на децата в Карин дом

Early Intervention Session

Donate Now

Консултации с психолог в Карин дом

19 октомври 2017

Уважаеми родители,
през тази терапевтична година Карин дом отново ще предоставя допълнителна психологическа услуга за Вас и Вашите деца в следобедните часове. Ако имате притеснения за своето дете, свързани с поведението му, общуването с връстници, емоционалното му състояние, познавателното му развитие или имате нужда от консултация при някои неблагоприятни промени в семейството, можете да се обърнете към нашите специалисти – Ангелина Костова и Елена Тодорова

Ангелина Костова – психолог, психотерапевт в Карин дом. Ани е член на Дружеството по позитивна психотерапия в България. Работата й в Карин дом включва терапия на деца с различни емоционално-поведенчески проблеми и разстройства в развитието. Провежда родителски консултации, водещ е на родителски групи за взаимопомощ и подкрепа, както и на мотивационни тренинги за родители. Участва в проект, свързан с професионалната квалификация на родителите.

За допълнителни въпроси и вписване в графика, можете да позвъните на регистратура – тел. 052/302 518 или директно на Ангелина Костова – тел: 0879 000 648.

Елена Тодорова – психолог, психотерапевт в Карин дом. Професионалните й интереси са свързани с ранното детско развитие (0-3г.), децата с нарушена комуникация и възможности за прилагането на различни подходи в терапевтичната работа с деца и семейства. Извършва консултации на родители, които имат затруднения в общуването със своето дете, неприемливо поведение, адаптация в ясла и детска градина.

Ели има опит в провеждането на скрининг (Въпросник по възрасти и етапи и ASQ:SE: Въпросник за социално-емоционалното развитие ) и проследяването на деца с различни състояния. След провеждане на скрининга, родителите ще имат отговор на въпроса: Моето дете развива ли се като своите връстници? Има ли забавяне в някоя област на развитие? Нуждае ли се от допълнителни занимания или терапия?

За допълнителни въпроси и вписване в графика, можете да позвъните на регистратура – тел. 052/302 518 или директно на Елена Тодорова – тел: 0879 940773