За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Kонференция организирана от НМД и Отворено общество

24 юли 2012

На 17 и 18 юли се проведе Двудневна международна конференцияна, организирана от Национална Мрежа за Децата и Отворено общество. Тема на коференцията беше „Деинституционализация на деца и възрастни с умствени увреждания” – като се наблегна на деинституционализацията.

В конференцията взеха участие 18 страни: Албания, Армения, Харватия, Естония, Унгария, Казахстан, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Украйна, България и др.

 • Георги Богданов – Национална мрежа за децата.
 • Константин Пенчев – Омбудсман на Република България.
 • Калин Каменов –  Председател на Държавната агенция за закрила на детето към Министерски съвет.
 • Даринка Янкова – Държавна агенция за закрила на детето.
 • Анита Манолова – Агенция за сациална подпомагане – политики по деинституционализация на децза и възрастни в областта на психичното здраве.
 • Фондация „Сийдър” – споделяне на опит за закриване на дом за деца и младежи с умствена изостаналост.
 • Валентина Христакиева  –  Глобална инициатива в психиатрията – реформите през погледа на гражданските организации.
 • Боян Захариев – Институт „Отворено Общество” – представяне на обобщени данни за страните участнички.

Споделяне на политики и практики от Грузия, Молдова, Естония и Украйна.

България се представи с практически опит /споделяне на добри практики/. Участниците бяха разделени на 4 групи  и посетиха следните места:

 1. гр. Кюстендил – Фондация „Сийдър”:  http://www.cedarfoundation.org/en/
 2. с. Дълбок Дол, община Троян – Общество за всички: http://societyforall.infocom.bg/en/index.htm
 3. гр. Пазарджик – Сдружение “Човеколюбие”: –http://www.chovekolubie.org/new/web/index_us.html
 4. гр. София – Фондация „За нашите деца” и  Глобална инициатива в психиатрията – София

 

Дискусия от посещението на място: Повечето участници се изказаха ласкаво за това което е направено, но всички бяха съгласни, че това не е достатъчно и се навяваме, че това е само началото и ще бъдем подкрепени от правителствата и държавите си.

 • Янина Арсениева –  Юрочайлд, Брюксел: Възможности за лобиране и застъпничество за деинституционализация за хора с интелектуални затруднения през призмата на международните стандарти за правата на хората с увреждания./Advocacy opportunities for Di for people with mental disabilities in the contexts of the international legal standards for the rights of the people with disabilities

Конференцията бе закрита от:

 • Мариама Диало – Регионално аташе на външните работи на Франция по въпросите на децата за Румъния, България и Молдова
 • Холи Хикс-Смол – Старши експерт по ранно детско развитиеОтворено общество Лондон
 • Деяна Костадинова – секретар на Президента на Република България

Водещ на конференцията – Георги Богданов – Национална мрежа за децата

Впечатления: Събитието бе добре структурирано, организирано и  много ползотворно за всички участници.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни