За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Инвестиция в човешкия капитал – инвестиция в бъдещето на Карин дом с финансовото съдействие на Taxback Group

Проектът е финансиран от Taxback Group и цели да подпомогне дългосрочната визия на Карин дом за задържане и развитие на човешките ресурси. The Taxback Group е дългогодишен партньор на Карин дом, който ежегодно подпомага наши терапевтични програми, активно работи в подкрепа на доброволчеството.

Цел на проекта:

Човешките ресурси са един от най-важните фактори за успеха на всяка организация, независимо от сферата на работа. За организациите в неправителствения сектор това важи с пълна сила. Изграждането на среда на доверие, подкрепа и мотивация са едни от ключовите аспекти за задържането на професионалистите.

Екипът на Карин дом работи с около 300 деца годишно, за което разчита на отлично обучен и висококвалифициран, отдаден на работата си екип от специалисти. Колкото и удовлетворяваща да е работата им обаче, е неоспорим факт, че всички изпитват затруднения в поставянето на граници между себе си и това, с което се сблъскват ежедневно. И те, като всички останали хора, изпитват негативни чувства, които от своя страна водят до състояния на професионално прегаряне.

Един от механизмите за справяне със специфична проблематика на работното място е провеждането на професионални супервизии. Благодарение на супервизията, специалистите сами или в малка група, получават подкрепа, за да преработят преживяната проблематика или ситуация, или да си отговорят на въпроси, възникнали по време на пряката професионална практика. Супервизиите дава нужното пространство на специалиста да преживее негативните емоции чрез споделяне в защитено пространство. Те помагат на екипа да съхрани себе си, да запази баланса между личното и професионалното и така да се създаде по-благоприятна работна среда в дългосрочен план.

Taxback Group вече подкрепи първите подобни супервизии за екипа на Карин дом преди пандемията, а положителния ефект от провеждането им ни мотивира да продължим да работим в тази посока дългосрочно.

Супервизията е процес на професионално взаимодействие, при което се развиват професионалните лични умения на супервизирания специалист. Тя е подкрепящ и развиващ процес за подпомагане изграждането на индивидуален стил на работа, съвместим с личните ресурси, теоретични подходи и използвани методи на работа, процес на взаимно учене.

Дейности по проекта:

1. Осъществяване на 30бр. индивидуални супервизии на членове на екипа на Карин дом през 2021-2022г.

Специалистите от помагащите професии в ежедневната си работа изпитват нужда да бъдат изслушани и да споделят своите професионални и лични емоции в обстановка на конфиденциалност. Благодарение на професионалното взаимодействие супервизираният специалист изгражда своя индивидуален стил на работа, който да съвместява успешно с личните си ресурси, теоретични подходи и използвани методи на работа.

2. Провеждане на 10 общи супервизии за екипа на Карин дом.

Срещите се провеждат с външен специалист по конкретни случаи с дете или семейство, както и междуличностни отношения в екипите. В резултат на супервизиите специалистите обогатяват своите знания и умения, развиват личния си стил на общуване и толерират по-добре различните стилове и човешки характери, което спомага за по-добра комуникация и избягване на конфликти.

3. Обучение на мениджърския екип с външен експерт в областта на управление на човешките ресурси, стратегии за мотивиране и квалификация на екипа. 

Разработване и изпълнение на стратегически планове за Управление на Човешките Ресурси на организацията, управление на стреса, успешна комуникация със служителите, задържане и мотивация на служителите, привличане на нови членове на екипа, както и анализиране на възможностите за здравна програма като част от мотивационния пакет на служителя.

Очаквани резултати:

Зад успехите на Карин дом и постигнатите резултати стоят много труд, желание за работа и непрестанна квалификация на екипа. За да бъде нашият екип ефективен и в помощ на децата и техните семейства също има нужда от квалифицирана подкрепа и провеждането на индивидуални и общи супервизии за специалистите. Това ще подпомогне терапевтите да се съхранят и да поддържат мотивацията си, да развиват професионалните си и лични умения. Освен емоционалната подкрепа, която специалистите получават, супервизията гарантира високото качество и стандарт на терапия, които Карин дом предлага на децата и техните семейства.

Неоспорим факт е, че специалистите изпитват затруднения в поставянето на граници между себе си и това, с което се сблъскват ежедневно. Изпитват негативни чувства, които от своя страна водят до “burn-out”. Именно супервизията дава нужното пространство на специалиста да преживее тези негативни емоции, чрез споделяне в защитено пространство.

За The Taxback Group – Човекът в центъра на организацията

Едно от нещата, с които Taxback Group се отличава е това, че поставя човекът в центъра на организацията. Като работодател с над 20 години опит на пазара на труда в страната и близо 1000 служители само в България, неин приоритет са вниманието, грижата и развитието на служителите като важни предпоставки за успеха на една компания.

През 2021 година компанията въвежда програма за подпомагане на служителите ни, която осигурява достъп на екипа и семействата им до подкрепа от психолог за всички аспекти от живота им – от професионални предизвикателства до проблеми и трудни ситуации от изцяло личен характер. По този начин  подкрепя  служителите си, за да идват на работа спокойни, отпочинали и истински мотивирани да допринесат в ежедневната си работа.

Taxback Group вдъхновява и е пример за бизнес, който започва от нулата до мултимилионна компания с 42 офиса по света. Основателят Terry Clune започва бизнеса с офис от 15 души, а сега екипът в България е над 1000 души в офисите във Варна, Велико Търново и Шумен. В момента компанията управлява 8 глобални бизнеса и отличия за най-добър работодател. През 2020-та година Taxback Group бе отличена с бронзов знак за дарителство на работното място от фондация BCause, Българското дружество за връзки с обществеността /БДВО/ и Българската асоциация за управление на хора /БАУХ/.

Период на изпълнение

Септември 2021- Декември 2022г

Финансира се от

Taxback Group

Лице за контакт

Венета Милева
vmileva@karindom.org
телефон: 052/302 518