За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом стартира инициатива за набиране на средства в платформата Global Giving

14 март 2018

Карин дом стартира инициатива за набиране на средства в платформата Global Giving с цел ранна подкрепа на 20 деца със специални потребности. Платформата Global Giving е най-голямата общност за набиране на средства, свързваща неправителствения сектор, дарители и компании.

В рамките на Global Giving Accelerator нашият проект ще бъде активен до края на март 2018, като се цели достигане на най-малко 5000 долара, дарени от 40 дарителя, което ще ни осигури възможност да получим пълно членство в платформата и регулярно да споделяме каузата си.

Тъй като Карин дом се финансира основно от проекти и дарители, ние се стремим да използваме всички възможности и канали за набиране на средства, за да популяризираме значимите за нас кампании и каузи.

Подкрепете нашите усилия като дарите или споделите информацията с Ваши партньори и потенциални дарители. Вижте как можете да дарите чрез платформата ОТТУК.

Проектът ще предостави възможност 20 деца на възраст 0-3 години, които са в риск от изоставане в развитието, включително преждевременно родени и/или недоносени или такива, при които се наблюдава изоставане в развитието или увреждане да получат комплексна и качествена услуга по ранна интервенция. Те ще имат шанс за социално и образователно включване и ще получат терапия, която да стимулира тяхното развитие. Семействата ще бъдат подкрепени и овластени да се превърнат в ключови участници в живота на техните деца и грижата за тях.

Нуждата от ранна подкрепа се формира от факта, че раждането на дете с увреждане в България често води родителите до стрес, социална изолация, безпомощност и отчаяние. Поради липсата на адекватни и необходими политики, практики и професионални услуги за подкрепа на родителите в това предизвикателство, децата често изпускат възможността да получат навременна интервенция. Обществото също страда от това, тъй като игнориране значението и ползите на ранната интервенция създава неравнопоставеност, противопоставяне и социално изключване.

Donate Now

Програма Ранна интервенция на Карин дом е мобилна услуга, предоставяна в семейна среда от мултидисциплинарен екип: рехабилитатор, логопед, психолог и социален работник. Допълнителните услуги включват родителски групи за взаимопомощ, библиотека на играчките и игротеки. В центъра на услугата е заложен семейно-ориентираният подход, при който специалисти и родители работят съвместно за увеличаване на потенциала и ресурсите на семейството за стимулиране развитието на техните деца.

Като наши дългогодишни съмишленици бихме искали да Ви помолим да споделите и разпространите нашата кауза като този начин ни подкрепите в търсенето на необходимите финансови средства. Благодарение на нашите приятели и дарители, Карин дом има възможността да предоставя качествени услуги за деца със специални потребности и техните семейства вече повече от 21 години.

Благодарим Ви!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни