За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом ще обучава безработни родители на деца с увреждания за придобиване на професионална квалификация

4 юли 2017

За да изгради действащ социален механизъм за подобряване достъпа до пазара на труда на родителите на деца с увреждания, Карин дом кани родителите да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация. Допълнително организацията ще включи родителите и в курс по английски език и мотивационни срещи, ще окаже психологическа и социална подкрепа, за да подпомогне реализацията на пазара на труда и подобряване качеството на живот.

Родителите, които могат да се включат трябва да са безработни, да отглеждат дете с увреждане на възраст от 0 до 18 години и да имат желание да подобрят своята професионална квалификация. Срокът за подаване на заявление е до 4 август 2017г.

Целта на проекта „Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация“ на Карин дом е да насърчи социалното включване на родителите, достъпа до заетост, както и да намали риска от бедност на семействата, които отглеждат деца със специални потребности.

Карин дом ще предостави обучение за повишаване или придобиване на нова професионална квалификация в следните направления:

Обучение по професия „Организатор интернет приложения“
• Обучение по професия „Сътрудник Социални дейности“

Партньор по проекта е Еврокик консулт ЕООД, който ще реализира обученията по професия „Организатор интернет приложения“ и английски език.

По времето на обученията и планираните консултации, родителите ще се възползват от интегрираната подкрепа за грижа за техните деца, което ще осигури тяхната спокойна работа и ще позволи концентрация в професионален план за личностно развитие.

Проектът „Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и професионална реализация“ на Карин дом се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с финансовата подкрепа на Европейски съюз, Европейски социален фонд.

Лице за контакт
Веселина Василева
vvassileva@karindom.org
телефон: 052 / 302 517

logo-bg-color

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни