За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучение: „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата“

13 юни 2018

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на тридневно обучение, организирано от Карин дом на 11,12, 13 юли 2018г.  на тема: Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата“.

Обучението е одобрено от МОН със заповед № РД09-414 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката. На завършилите пълния курс / три дни лекционно практически курс + един ден практически терапевтични сесии, по договаряне / се присъждат 2 квалификационни кредита и се издава удостоверение.

Обучението е подходящо за: учители от общообразователни детски градини и училища, специалисти работещи с деца със специални потребности.

Водещи: обучителен екип на Карин дом : Звезделина Атанасова, Андреас Андреу, Николета Йончева, Жечка Иванова

Повече за обучението

Теоретико-практическа програма. Програмата запознава с философията на подкрепящата среда. Предоставя знания, компетенции и практически умения за създаване на подкрепяща приобщаваща среда в класните и извънкласните помещения на образователните институции. Разглежда елементите и необходимите условия, на които трябва да отговаря средата в детските градини и училищата, за да бъдат осигурени възможности за развитието на всяко дете/ученик, според индивидуалните им потребности и възможности. Програмата дава възможност на участниците в обучението да усвояват практически умения за изработване на компоненти на подкрепящата среда.

Основни теми в програмата са:

  • „Изграждане на подкрепяща среда – основа на приобщаващото образование“;
  • „Специфика на работните места за деца със СОП. Индивидуални работни места за деца с разстройство от аутистичния спектър, ДЦП, синдром на Даун и др.“;
  • „Структуриране и визуализация“;
  • „Специфика на помощните средства за подкрепа“;
  • „Използване на елементи от подготвена Монтесори среда“.

Такса за участие: 129лв. с включени кафе-паузи

Обучението ще се проведе на 11,12 и 13 юли от 09:00 ч. до 16:30 ч. в конферентната зала на Карин дом, адрес: гр. Варна, местност “Св,Никола”.

Програмата на обучението – вижте ТУК

Можете да направите своята Регистрация ТУК!

Таксата се превежда по банков път на сметка в:

SG Експресбанк
BIC: TTBBBG22
IBAN: BG67 TTBB 9400 1506 0684 19

В офисите на EasyPay
БУЛСТАТ на Микросметка: 813145053 – Фондация „Карин дом“

Основание за плащането : Обучение

Краен срок за записване: до 9-ти юли или до запълване на местата в групата.

Повече информация на имейл: zatanasova@karindom.org или на телефон: 0878 366 408

Снимка: https://cicicee.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни