За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом организира национална конференция

2 октомври 2018

Желанието ни да споделим добрите практики, даващи резултати и ефикасните методи и тенденции в грижата за децата ни мотивира да организираме това събитие, което акцентира върху важността на адекватните мерки за ранна интервенция и качественото приобщаващо образование.

На 17-18 декември 2018г. Карин дом организира във Варна Национална конференция „Дете, семейство, общност – от ранна интервенция към приобщаващо образование“.

Конференцията ще бъде платформа за изява както на професионалистите от Карин дом, така и на експерти от водещи организации в детското развитие и терапевти с опит от Великобритания. По време на двудневното събитие ще обърнем внимание на връзката между децата, семейството и професионалистите, които подкрепят децата със специални потребности, както и ролята на общностите (професионални, родителски и социални) при адекватното реализиране на политиките на равнопоставеност.

Семейно-ориентираният подход е тенденция, която ще бъде фокус в първия ден на конференцията, а дискусиите по време на събитието ще бъдат насочени към повишаване на експертното и обществено внимание по темите за децата и професионалистите, които работят пряко с тях за по-доброто им бъдеще.

Вижте повече информация за програмата на събитието и направете своята регистрация още сега ТУК! 

Споделете събитието и във фейсбук ТУК!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни