За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

25 години Фондация Карин дом – една книга за извървения път, подкрепата и иновациите в сферата на социалните услуги в България

25 години Фондация Карин дом – една книга за извървения път, подкрепата и иновациите в сферата на социалните услуги в България с подкрепата на Община Варна, която предостави частична финансова подкрепа за печата на изданието чрез Фонд „Култура“.

Цел:
Цялостният проект цели издаване на книга, описваща историята и пътя на Фондация Карин дом-организация,създадена през 1996 г. от филантропа и потомствен дипломат г-н Иван Станчов. Историята на фамилията, в чиято къща се помещава Карин дом от самото си създаване е тясно свързана с исторически факти, свързани с България и Варна. Г-н Станчов и неговата фамилия имат съществен принос за града ни-по отношение на култура, история, общественост, социални услуги. Книгата ще опише създаването на Фондацията и нейния път-не просто разказ, а ретроспекция на процеса, при който ценностите на няколко поколения българи се превръщат в ценности на една организация. Тази книга ще представи пътя на Карин дом, като носител на организационни ценности и култура, като успешен модел за работа в сферата на социалните услуги и защита правата на децата със специални потребности и техните семейства, и ще проследи развитието на гражданското общество. Ще бъдат включени: 25 интервюта с хора, свързани с Карин дом; 25 интервюта с представители на настоящия екип на Карин дом; 25 интервюирани родители на деца и младежи, на които Карин дом е помогнал; 25 ключови моменти от историята на Карин дом; 25 цели и очаквани резултати. Карин дом е емблематичен модел за развитието на социалните услуги в България.

Автор: Даниел Пенев е журналист, преводач от английски език и редактор на свободна практика. Автор на три книги – „Хората, които променят България“ (AMG Publishing, 2019), „От нас зависи“ (AMG Publishing, 2020) и „Да тичаш към себе си“ (AMG Publishing, 2021 – в съавторство с ултра маратонеца Краси Георгиев). Негови статии са публикувани в български и международни медии като сп. „Клуб Z“, сп. „BBC Знание“, EurActiv.com и Balkan Insight. Даниел има бакалавърска степен по журналистика и политически науки от Американския университет в България и магистърска степен по международни отношения от Централноевропейския университет. Повече информация за работата му ще намерите на danipenev.net.

Период на изпълнение

Май-Юли 2021

Финансира се от

Община Варна чрез Фонд "Култура" предостави частична финансова подкрепа за печата на изданието.

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: 052/302 518

Новини