За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом на колела – в Община Белослав

5 юли 2022

„Карин дом на колела“ е инициатива, чрез която се стремим да бъдем близо до децата и семействата, когато имат нужда. Чрез „Карин дом на колела“ се стремим да предоставим качествена услуга за над 250 семейства в малки населени места чрез мобилна площадка, оборудвана за терапевтични сесии, игра и семейна работа.

Първата община, която се отзова на нашата покана и екипът ни посети, беше Oбщина Белослав. След среща със зам. кмета инж. Светла Колева и експерт Христина Янакиева, започнахме ежеседмични групови занимания, информационни срещи и консултации на деца от гр. Белослав и селата към общината: с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна.

Дейностите, които екипът ни може да предложи на място в населеното място и най-близо до семействата са:

1. Тематични лекции за родители и специалисти на примерни теми или теми по заявка:

 • Защо е важна играта?
 • Ранно детско развитие;
 • Предизвикателно поведение при малките деца;
 • Споделяне на опит в предоставянето на социални услуги от Карин дом;
 • Обучение за емоционална интелигентност;
 • Специфики на детското развитие;
 • Как да подкрепяме детето си в ежедневието?
 • Как да подкрепим детето на прага на детска ясла, детска градинa?
 • Подкрепа за кърмене;
 • Как да подкрепим детето на прага на детска ясла, детска градина?

2. Еднократни срещи/консултации на деца и техните родители, в които специалистите от Карин дом: рехабилитатор, кинезитерапевт, ерготерапевт, логопед, специален педагог, детски психолог, консултант по кърмене, социален работник ще дават насоки, свързани с предизвикателствата при отглеждане на децата им.

3. Провеждане на „Група за игра“, която е групово занимание, в което родителите заедно със своите деца играят заедно като:

 • Създават възможност за съвместни занимания на родители и деца, провеждани от специалисти;
 • Подготвят децата за социалната среда, като развиват у тях нужните умения;
 • Децата имат възможност да играят и опознават света заедно със своите родители;
 • Обменят се информация, опит и идеи, създават се познанства и приятелства.

Социалният ефект на проекта е да достигнем до повече семейства на деца в неравностойно положение. Да ги подкрепим в развитието на техните деца за да получат своевременна информация за етапите на детското развитие и някои предизвикателства в ежедневието с децата си. Родителите ще могат да научат различни начини, за да подкрепят децата си по възможно най-добрия начин.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни