За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Специалисти от Карин дом участваха в семинар на тема Супервизия и мониторинг на оценяването и планирането по индивидуални случаи

4 юни 2013

В периода от 28 до 31 май 2013г., двама специалисти от Карин дом – Женислава Сапунджиева и Елена Горчева, участваха в семинар на тема Супервизия и мониторинг на оценяването и планирането по индивидуални случаи в социалната работа.

Обучението е ориентирано към нуждите на ръководителите на заведения за социални услуги, експертите, осъществяващи супервизия, както и на ключовите специалисти и водещи индивидуалните случаи социални работници.

Лектор на обучението, състояло се в гр. Несебър, е била доц. д-р Гинка Механджийска – университетски преподавател и експерт в области: методи на социалната работа, супервизия, интервюиране.

В рамките на четирите дни са разгледани теми като потребност от супервизия в помагащите професии, супервизия на оценките по индивидуални случаи, водене на документация в процеса на супервизия и много други. Третият ден е бил отделен за практически сесии, а четвъртият за индивидуални консултации с лектора.

Двамата участници от Карин дом споделиха:

Семинарът беше много полезен, даде ни както теоретични познания, така и практически умения за провеждане на супервизия, от която нашите помагащи професии се нуждаят изключително.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни