За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин Дом предава своя опит в областта на ранната интервенция и обученията на специалисти

3 юни 2013

През  периода април-май Фондация Карин Дом  проведе информационни срещи в градовете Бургас, Шумен, Плевен и Габрово за популяризиране на услугите по ранна интервенция за деца със специални нужди и техните семейства и за представяне на възможностите за обучения на специалисти в тази и други области на социалните услуги. На събитията беше споделен опита на организацията по разработената Програма „Ранна интервенция”, в която акцент е семейно-ориентирания подход и резултатите от нейното прилагане. С интерес беше посрещната новината и за предстоящото разширяване на обучителния екип и дейността на обучителния център на Карин дом.

На срещите присъстваха представители на местната власт и държавните структури, специалисти от домове за медико социални грижи за деца, дневни центрове за деца с увреждания и други доставчици на социални, здравни и образователни услуги.

Темите за ранна интервенция и възможността за обучение бяха изключително актуални за общинските администрации, на които предстои разкриването на подобни услуги по Проекта за социално включване или в рамките на националния план „Визия за деинституционализация”. Опитът на Карин дом и готовността на организацията за разпространение на своите добри практики беше оценен като изключително полезен за предстоящото преструктуриране на домовете за деца и създаването на алтернативни на тях услуги.

Някои от коментарите от участниците в срещите бяха: „Ранната интервенция е много навременна услуга и със сигурност е от полза за нашите семейства“, „Семейно-ориентирания подход дава нови възможности за работа с децата и семействата”, „Ранната интервенция е важна стъпка за превенция на изоставянето на деца“.

Част от въпросите бяха насочени към обученията, които Карин дом предоставя. Дългосрочната цел на фондациятя е чрез предоставяне на обучения и споделяне на своята практика да допринесе за повишаване качеството на услугите за деца и семейства на повече места в страната.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни