За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Студенти от Нов български университет посетиха Карин дом за еднодневно обучение

24 ноември 2014

На 20 ноември 2014г. 29 студенти от НБУ, специалност логопедия, психология и рехабилитация при езикова и речева патология посетиха Карин дом на еднодневно обучение и запознаване с дейността на центъра, както и с терапевтичните методи и подходи използвани при терапията на деца със специални нужди в Карин дом. Групата бе доведена от Проф. Боянова и Доц. Станкова, които също присъстваха на обучението.

При анализа на формулярите за обратни връзки, отговорите на поставените въпроси са както следва:

ВЪПРОС: Информацията, която получихте по време на обучението, ще бъде ли полезна за Вас?
АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ: Участници са оценили получената информация като такава, която ще бъде полезна за тях. Полезността на информацията студентите откриват в практически насочените сесии и упражнения, които са им показали важни за тях техники за работа с деца със специални нужди.
ЦИТАТ ОТ СТУДЕНТ: „В Карин дом, смятам че бих получила обучение, което не бих намерила на друго място в страната.“

ВЪПРОС: Удовлетворени ли сте от начина на провеждане на това обучение?
АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ: Студентите са удовлетворени от начина на провеждане на обучението. Оценяват обучителите като позитивни, отзивчиви и компетентни да отговарят на въпроси. Начина по който се е провело обучението посредством игри много им е допаднал.
ЦИТАТИ ОТ СТУДЕНТИ:
„Интересен подход, при който доста лесно достига до нас тази информация.“;
„Това което ни показахте много ще ни помогне за напред. Много Ви благодаря за което! Получих много информация при идването ми в Карин дом.“;
„Беше много приятно, развлекателно и изключително ползотворно.“.

ВЪПРОС: Бихте ли се включили отново в обучение, организирано от Карин дом и по каква проблематика?
АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ: Всички студенти биха се включили с удоволствие в обучения организирани от Карин дом, като проблематиките които посочват са свързани с: Ранна интервенция; Работа с деца с аутизъм; Даун синдром; Монтесори; сензорни стратегии и др.

ВЪПРОС: Имате ли някакви коментари и въпроси относно обучението, които бихте искали да споделите с нас?
ЦИТАТИ ОТ СТУДЕНТИ:
„Благодаря! Страхотно място със страхотни специалисти“;
„Семинарът беше изключително ползотворен и се радвам, че споделихте вашите материали, опит и ентусиазъм за работа с деца.“;
„Бих се радвала да бъда Ваш стажант! Благодаря от сърце за ползотворното обучение.“;
„Времето на обучението, от което бях част, беше много кратко, за един ден не може да се види всичко, но е добро начало.“

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни