» Карин дом обучава на ранна интервенция 48 общини от България
За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обучава на ранна интервенция 48 общини от България

13 юли 2014
Карта Ранна интервенция

Карин дом сключи договор с Министерството на труда и социалната политика и ще обучи повече от 840 специалисти от цялата страна.

На 8 юли 2014г. бе подписан договорът за провеждане на обученията на доставчиците на услугите „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“. Целта е да се създаде единен модел за предоставяне на услугата в България.

Специалистите от Карин дом ще разработят  ръководство за предоставяне на услугата Ранна интервенция и ще проведат обучения на новите общински центрове в цялата страна.

Резултатите, които се очакват след провеждане на обученията са:

-  успешно прилагане на нови подходи за работа с бебета и деца до 7 годишна възраст, които са в риск от развитие на увреждане;
- ранна индивидуална подкрепа на детето с увреждане и на неговото семейство на ниво родилен дом;
- повишаване на знанията и уменията на медицинските специалисти, които работят в родилните отделения в общините и придобиване на умения за съобщаване на нежелана новина;
- прилагане на индивидуален подход в работата с деца с увреждания, които тепърва ще постъпват в училище.

В обученията на Карин дом ще участват:

  • членове на 48 екипа от Центровете по ранна интервенция,
  • повече от 330 медицински специалисти, сред които лекари в родилни отделения, педиатри, гинеколози, лични лекари, акушерки и детски медицински сестри, които работят в родилните отделения,
  • близо 200 души ще преминат обучение как да предоставят „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания“.

Обученията са част от „Проектa за социално включване“, финансиран със заем от Световната банка, който цели да подобри училищната готовност на децата на от семействата с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години и да повиши общото им благосъстояние.

Кратък филм за същността на ранната интервенция

Научете повече за ползите от ранната интервенция от водещи специалисти от Русия и САЩ и в краткото видео в YouTube канала на Карин дом.

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на Карин дом


Learn more

Подкрепи терапията на децата в Карин дом


Donate Now