За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Национална кампания „България Дарява“

19 март 2019

БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА е национална кампания за популяризиране на дарителството, която обединява над 100 каузи в 11 сфери на дейност от цялата страна. Кампанията се провежда в периода 22-31 март 2019 г. Кампанията БЪЛГАРИЯ ДАРЯВА дава възможност на повече организации да представят своите каузи пред широката общественост!

Каузата на Карин дом можете да видите, подкрепите и споделите тук!

Можете да подкрепите нашата кауза и като изпратите дарителски SMS с текст на латиница
DMS KARIN DOM на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Ще ни помогнете да продължим да развиваме в Карин дом  “Център за семейно-медиирана интервенция”, който въведе иновативна за България услуга, в която семейството е движещата сила. Методът се прилага за първи път в България от Карин дом. Услугата обхваща 20 семейства с деца от 2 до 7 години, при които има изоставане в една или повече области на развитието (физическа, социална, емоционална и познавателна); с нарушения от аутистичния спектър, както и деца с детска церебрална парализа и други сходни неврологични състояния. Центърът осигурява подкрепа с цел подобряване развитието на детето и включването му в образователната система, както и качеството на живот на цялото семейство. Терапевтичната групова работа с деца и семейства се води от високо квалифициран мултидисциплинарен екип – психолог, логопед, физиотерапевт.

Кампанията България Дарява цели да развие дарителската култура в България и да насочи обществения фокус върху дарителството като форма на участие на гражданите в решаването на значими обществени проблеми. То е един от начините хората да развиват и подобряват обществото, в което живеят!

Когато дарявате и подкрепяте кауза, вие създавате истински възможности за промяна.

Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем. То не трябва да бъде само еднократно и спонтанно действие, а дългосрочен ангажимент към решаването на този проблем.

Когато дарявате, вие гласувате и избирате да подкрепите конкретна организация, чиято мисия и дейност считате за полезни и важни за обществото, в което живеете.

Подкрепата на гражданските организации е начин проблеми, които изглеждат непосилни за един човек, да бъдат преодолени. Когато тази подкрепа е дългосрочна и устойчива, тези организации увеличават мащаба на своята дейност и въздействието си върху решаването на конкретния проблем.

Избери своята кауза още сега! Сподели с приятели фейсбук страницата на кампанията Тук! Споделете видеото на кампанията тук!

Когато дарявате, ставате част от общност, която обединява усилията на вас и на вашите съмишленици и умножава многократно ползата от действията ви.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни