За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение за работа с деца със специални нужди на 4-ти и 5-ти април 2019г.

14 март 2019

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема: „Програма за обучение на педагогически специалисти и помощен персонал от детски градини и училища за работа с деца със специални нужди“ – Първи модул. Програмата е Одобрена със заповед № РД09-419 / 22.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Дати на провеждане на първи модул: 4-5 април 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа, 16 присъствени часа, 1 кредит.

Място на провеждане: конферентната зала на Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”.

Програмата е подходяща за:  учители от детски градини и училища, за специалисти работещи с деца със специални потребности, за помощен персонал, за студенти и родители на деца със специални нужди.

Цялата програма се състои от 4 обучителни модула – 64 часа, които ще бъдат проведени до края на календарната година. Всеки модул има практическа част и съвместна работа с учителите. Участниците могат да изберат да участват в един или повече модули, според интересите и потребностите си.

Можете да направите своята регистрация за първи модул ТУК!

 Програмата на обученията, провеждани от Карин дом можете да следите на нашата страница ТУК

 и като се абонирате за нашия Бюлетин ТУК!

І Модул  4-5 април

Теми:

1. Сензорни затруднения – зрителни, слухови

2. Езиково-говорни затруднения, специфични обучителни трудности и техните разновидности

3. Емоционални или поведенчески разстройства – акцент върху децата с дефицит на вниманието и хиперактивност

Водещи:

Николета Йончева – логопед, обучител и Стефка Цветанова – психолог, обучител

 

ІІ Модул  16-17 май

Теми:

1. Физически затруднения

2. Детска церебрална парализа и множество увреждания

3. Интелектуални затруднения

4. Синдром на Даун

Водещи: Андреас Андреу – кинезитерапевт, обучител и Звезделина Атанасова – специален педагог, логопед, обучител

 

ІІІ Модул – до края на 2019г.

Теми:

1. Затруднения в общуването и комуникацията (акцент върху децата с разстройства от аутистичния спектър)

2. Сензорно стимулиращи и сензомоторни дейности и занимания

Водещи: обучителен екип на Карин дом

 

ІV Модул – до края на 2019г.

Теми: 

1. Акценти в развитието на детето от раждането до 7-годишна възраст

2. Разработване на план за подкрепа на детето

3. Принципи и нормативна рамка на приобщаващото образование

Водещи: обучителен екип на Карин дом

 

Цена за един модул – 96 лв. на човек.

Отстъпки: 

  • За индивидуално записани участници,  включени и в четирите модула – 5% отстъпка от общата сума, при заплащането на последната такса за обучение.
  • За записани над 5 участници от една организация – 5% отстъпка от цената.

Краен срок за записване и плащане: 02.04 2019 г.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Експресбанк
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG75TTBB94001528452286
BIC: TTBBBG22

Основание за плащане: Обучение 4-5 април, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Можете да направите своята регистрация за първи модул ТУК!

За контакти:

Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие

Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Звезделина Атанасова – Директор Обучителен център

Телефон: 0878 366 408, е-mail: zatanasova@karindom.org

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни