За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за обучение „Ранна интервенция – защо да се намесваме отрано“, 20-22 ноември

7 октомври 2019

Карин дом има удоволствието да ви покани на тридневно обучение на тема:

Ранна интервенция – защо да се намесваме отрано.

Програмата е одобрена със заповед № РД09-787 / 23.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Обучението носи 2 квалификационни кредита.

Дати на провеждане:20-22 ноември 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа.

Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”.

Обучението е подходящо за: педагози и медицински сестри от детски ясли, учители от детски градини, психолози, логопеди, рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти, специални педагози, социални работници и други специалисти, които работят с деца в ранна детска възраст.

Кратко описание

Ранната интервенция за деца е мултидисциплинарна, координирана услуга, свързана с развитието на деца на възраст между раждането и шест години, за които има притеснения относно развитието. Детето се подпомага във всички области на развитие му, като същевременно се развиват знания и умения у родителите за разбиране и насърчаване на развитието му. С помощта на ранната интервенция родителите могат да подобрят представите за себе си и отношението си към детето, да имат повече информация и умения да подпомагат развитието му. С нейна помощ се предотвратява институционализацията на децата, Теми: „Същност на ранната интервенция.“, „Структура и организация на програма ранна интервенция.“ Работа в партньорство със семейството: Семейно-ориентиран подход в работата с деца и семейства.“, “ Развитие на детето от раждането до 7- годишна възраст“, „Въздействие на увреждането върху детското развитие.“, „Генерализирани разстройства на развитието – белези, характеристики“, „Терапевтични намеси – развитие на глобалната моторика, улесняване на уменията за независимост, насърчаване на комуникацията и управление на поведението.“, „Подпомагане на обучението- включване в яслени групи и детски градини.“, „Междусекторно сътрудничество. Екип и екипни срещи.“

Водещи: Обучителен екип на Карин дом

Начин на завършване: Тест и Удостоверение за преминатото обучение.

Такса за участие: 192 лв. Краен срок за записване и плащане: 15 ноември 2019 г.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Експресбанк

Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД

IBAN: BG75TTBB94001528452286

BIC: TTBBBG22

Основание за плащане: Обучение 20-22 ноември, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Можете да направите своята регистрация ТУК!

За да получавате винаги актуална информация се абонирайте за нашия бюлетин.

 Пълният график на обученията, предоставяни от Карин дом можете да видите ТУК 

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.

Фондация “Карин дом” е с 23 годишна история в подкрепата на деца със специални нужди и техните семейства. Карин дом предоставя терапевтични услуги на около 300 деца годишно от цялата страна и развива обучителна дейност като предоставя квалифицирани тренинги на организации и специалисти, работещи с деца със специални потребности. Само за последната година екипът ни е обучил над 1000 специалисти, като по този начин ефективно подпомага процеса на приобщаващо образование у нас.

Очакваме Ви! Надяваме се, че заедно ще можем да променим живота на много деца и техните семейства!

За контакти:

Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие

Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

Звезделина Атанасова – Директор Обучителен център

Телефон: 0878 366 408, е-mail: zatanasova@karindom.org

Снимка: Карин дом

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни