За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Покана за участие в международно проучване на услугите по ранна детска интервенция

4 юни 2020

Тази покана е насочена към специалистите, работещи пряко с деца и семейства, както и към директорите на Общностни центрове за деца и семейства, детски ясли, детски градини, РЦПППО, ДЦДУ, ЦСРИ, Дневни центрове към ДМСГД и други доставчици на услуги по ранна детска интервенция. Предоставяте ли услуги на малки деца под шестгодишна възраст със затруднения в развитието или увреждания и техните семейства в момента? Как се справяте?

УНИЦЕФ България и Фондация Карин дом ви канят да участвате в международно проучване за това как се предоставят услугите през предизвикателното време на COVID-19.

Резултатите ще подпомогнат продължаващите международни усилия за подкрепа на малки деца с увреждания, техните семейства и работещите в сферата на ранната детска интервенция по време на пандемията.

Изследването е доброволно, поверително, отнема приблизително 10 до 15 минути и е одобрено от Американската комисия за изследователска етичност (протокол COMIRB 19-2079).

За да попълните анкетното проучване, натиснете върху линка Ранна детска интервенция в условията на COVID-19, след което изберете Български език от падащото меню горе вдясно.

При въпроси от ваша страна, може да се свържете с водещите изследователи: Холи Хикс-Смол, д.н. (hixsmall@pdx.edu), Елизабет Стийд, д.н. (Elizabeth.steed@ucdenver.edu), или с Магдалена Цонева (mtsoneva@karindom.org).

Благодарим ви!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни