За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом участва в европейска конференция за социален диалог в Брюксел

27 ноември 2019

На 21.11.2019 Фондация Карин дом участва на финална конференция на тема „Социалните услуги в европейския междуотраслов социален диалог – към силно и по-задълбочено участие“. Организатор на събитието е CEEP – европейски междуотраслов социален партньор, представляващ работодатели и доставчици на обществени услуги.

Целта на конференцията бе да се представят изводите от проучване, финансирано от Европейската Комисия, което изследва структурата на социалния диалог в няколко държави: България, Кипър, Унгария, Литва, Малта и Румъния. Във всички фокусни държави е налице тристранен социален диалог, регламентиран от законови разпоредби на национално, секторно и често общинско ниво.

Като основна тенденция в шестте страни се изведе ръста на доставчиците на социални услуги с нестопанска и търговска цел вследствие на процеси като децентрализация, деинституализация и съкращаване дела на обществените разходи. В същото време като друга тенденция се очерта доминирането на социалният диалог и колективното трудово договаряне на социални услуги от централната държавна администрация и регионални управления, представляващи работодателите от една страна и професионалните/секторни синдикални организации от друга страна. В този контекст частните доставчици на социални услуги с нестопанска цел, кооперации и групи на гражданското общество остават извън системата за социален диалог и колективно договаряне, а в същото време те играят все по-голяма роля в предоставянето социални услуги от общ интерес.

В рамките на срещата се споделиха добри практики в лицето на национални работодателски организации за социални услуги от цяла Европа: UDES – Френска асоциация на социалните предприятия, UNISOC – Белгийска национална работодателска организация за организации с нестопанска цел и ALAL – Литовска асоциация на местните власти. Споделеният опит затвърди необходимостта доставчиците на социални услуги да се организират в работодателска организация, която да се ангажира със социалния диалог, както и сключването на колективни договори с работещите в социалната сфера. Резултатите от проекта, са достъпни на следните линкове: пълно проучване (EN).

Карин дом благодари за отправената покана от страна на г-жа Валерия Ронзити – генерален секретар на CEEP, да участваме в дебата за предизвикателствата и възможностите за подобряване на социалния диалог на европейско и национално ниво.

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни